Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Henning är redo att lämna över

Henning är redo att lämna över

Ett generationsskifte är en utmaning i sig för ett mindre företag. Men minst lika viktigt är säkra kunskapsöverföringen. ”Allt underlättas om skiftet påbörjas i tid”, säger Henning Beyer på Åhmans i Åhus. Efter 34 år som vd har han nu tagit ett kliv ner, sänkt sin lön och bytt rum för att lämna plats åt yngste sonen.

Det har blivit dags för Henning Beyer att lämna över hissinredningsföretaget till yngste sonen Isak. En 68-åring ska trappa ned och en 28-åring ta över ett livsverk, och samtidigt bli den tredje generationen i familjeföretaget som har anor tillbaka till mitten av 1800-talet. Men då var andra vid rodret.

– Min far och mor förvärvade verksamheten i mitten av 70-talet, och jag klev in som vd i mitten av 80-talet, säger Henning.

Isak påbörjade sin egen vd-resa redan i slutet av förra året – och han tänker inte bli en förvaltare. Målet är att kraftigt expandera en redan välmående verksamhet som förra året omsatte drygt 60 mkr på 35 anställda och hade en marginal på drygt 11 procent.

De senaste två åren har tillväxten varit tvåsiffrig i procent.

– Det är ingen hemlighet att vi tagit marknadsandelar under senare år. Byggsektorn har gått bra och många fastighetsägare har också uppgraderat hissinredningarna när deras fastigheter restaurerats, säger Isak.

Henning betonar att många nya kunder kommit via Isak, som har ett stort eget kontaktnät efter att ha arbetat hos andra hissföretag.

– Han har inte bara provat kundens glasögon, han använder dem också, sammanfattar han.

Vd-bytet är heller inget som skett över natt, understryker Henning.

– Processen påbörjades redan 2016, och vi har varit fullt transparenta mot alla inblandade, inte minst medarbetarna. Är det något som jag lärt mig under åren som är det att man aldrig kan vara tillräckligt tydlig i den interna kommunikationen och att berätta allt som sker. Vi har i praktiken väggtidningar här på firman, precis i gamla Kina, säger han och skrattar.

Den långa processen har också gjort att ett ömsesidigt förtroende hunnits byggts upp under tiden.

– Det har varit bra för både medarbetarna och Isak som ung ledare. I dag råder ingen tvekan om att det är Isak som styr över produktionen, säger Henning.

Isak är också 100-procentig ägare till produktionsföretaget – i praktiken den operativa verksamheten – medan Henning fortfarande står som ägare till fastighetsbolaget.

– Isak har sänkt min lön och jag arbetar numera endast fyra dagar i veckan, säger Henning och skrattar.

De har också bytt rum med varandra.

– Det kan tyckas som en liten sak, men är en viktigt symbolhandling. Min pappa Johan gjorde samma sak när det var dags för mig att ta över.

Isak konstaterar att han och Henning tidigt delade bilden av hur företaget skulle kunna expandera.

– Vi ser samma möjligheter, och vill åt samma håll. Det gör att jag kan fokusera mig mer på delar som utvecklar affären och driver försäljning medan Henning kan ägna sig mer åt ”marktjänsten” och administration.

Att Isak även har lärt sig branschen via andra hissföretag har haft fler fördelar än ett större nätverk och andra kundkontakter. Det ligger en styrka i att skapa en plattform med egna kunskaper och erfarenheter. Man får ett annat självförtroende, intygar både Isak och Henning. När han själv blev vd som 34-åring hade han även hunnit med att resa runt i världen som backpacker under några år.

– Jag flyttade också till Närke för att lära mig finsnickeri innan jag återvände till Åhmans och började med kalkylering.

Trots att Henning och Isak tillhör två olika generationer är båda typiska exempel på hur kunskapsöverföringen sker i småföretag. En pragmatisk hållning får styra när kompetensbehoven måste uppfyllas och utbildningsväsendet inte klarar av att leverera.

Henning har genom åren också haft ett starkt engagemang i utbildningsfrågor och kompetensförsörjning.

– Vi måste göra yrkesskolorna attraktiva, upprepar han som ett mantra.

Snickarakademin ligger honom varmt om hjärtat och han brukar även ha ”öppet hus” för skolklasser i Åhus. Att vara en del av det lokala samhället där man är verksam är inte minst viktigt för ett mindre företag som vill hitta båda lojala och framtida medarbetare.

– Vi ska finnas i människors medvetande och vara ett alternativ för den som kanske senare i livet funderar på en yrkesutbildning.

Flera av Åhmans medarbetare har varit i företaget i mer än 40 år och besitter en kompetens som inte är utbytbar från ena dagen till den andra.

– Därför är också den interna kunskapsöverföringen så viktig för oss. När vi rekryterar brukar jag säga att 90 procent handlar om attityd, resten kan vi lära ut.

Synen på internutbildningens betydelse återkommer i förhållandet till underleverantörerna, oavsett om det handlar om den senaste CNC-maskinen eller egenskaperna hos ett nytt lim.

– Jag köper inga maskiner eller produkter, jag köper funktioner. Och jag nöjer mig inte förrän leverantörerna tar sitt ansvar och utbildar våra medarbetare. Det är meningslöst och olönsamt med maskiner som ingen på företaget behärskar.

Det är en inställning som förmodligen också räddade företaget under finanskrisen i början av 90-talet, när Henning själv var relativt ny som vd.

– Vi förstod ganska snabbt att vi måste bli mer specialiserade och rikta in oss på ett annat segment. Då hade vi också investerat i ny utrustning.

Det visade sig vara ett riktigt strategiskt beslut.

– Av de 10-15 andra mindre företag som vid den tiden arbetade med hissinredningar var vi efter några år det enda som hade överlevt.

Isaks vision är att fortsätta med specialiseringen och utvidga marknaden i framför allt Skandinavien.

– Samtidigt som vi växer ska vi också bygga in en större rörlighet i organisationen som gör att vi kan vara mer flexibla när konjunkturen ändras, precis som stora moderna företag arbetar.

TEXT PETER WILLEBRAND FOTO ÅHMANS

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen