Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick

Inblick

 • ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

  ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

  TMF:s långsiktiga exportsatsning är nu inne i första delprojektet; analyser – fokuserade på fyra utvalda marknader – via experthjälp från Business Sweden. Ett projekt som är finansierat av Tillväxtverket samt de fyra regionerna Västra Götaland, Skåne, Jönköping och Kronoberg. Och TMF:s involverade medlemsföretag tror mycket på stödet – både ifråga om nuvarande, men inte minst…

 • Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

  Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

  Även skolan har påverkats av den pågående Coronapandemin, och en effekt är att dubbelt så många högstadieelever kommer att behöva prao under läsåret. Detta innebär en stor möjlighet för ditt företag att marknadsföra dig gentemot framtidens arbetskraft. För att underlätta för er att skapa spännande och värdefulla prao-platser har TMF sedan några år en prao-…

 • Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

  Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

  Råvarubristen i kombination med de kraftigt ökade priserna på trävaror och många andra råvaror har varit ett stort problem för den träförädlande industrin och möbelindustrin de senaste månaderna– vilket TMF lyft via olika pressaktiviteter och som synts i lokala reportage och nyhetsinslag. ”De svenska företagen inom branschen är ofta relativt småskaliga och kommer därför lätt…

 • Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

  Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

  Sveriges trä- och möbelföretag väntar sig ökade produktionsvolymer och försäljningspriser. Ett ökande intresse för cirkularitet och hållbarhet driver dessutom upp efterfrågan på svensktillverkade och hållbara småhus samt möbler och inredning. När Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserade sin branschrapport TMF 306 grader den 17 juni lyftes medlemmarnas arbete med hållbarhet fram. – Rapporten visar att hållbarhet…

 • Företagen går stärkta ur pandemin – fortsatt expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft

  Företagen går stärkta ur pandemin – fortsatt expansion ökar behovet av utbildad arbetskraft

  I TMF:s årliga undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov framgår en något lägre rekrytering av utbildad arbetskraft med anledning av pandemin Covid-19. Trots begränsande rekommendationer och restriktioner har dock företagen klarat sig bra, och under 2020 har cirka 3 400 personer anställts inom branschen, vilket endast är ett par procentenheter lägre än föregående år. Företagen…

 • Maria Wigbäck – TMF:s nya företagsrådgivare

  Maria Wigbäck – TMF:s nya företagsrådgivare

  Från början av februari är Maria Wigbäck TMF:s nya företagsrådgivare i Växjö. Hon kommer närmast från ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda, men Maria har en bred bakgrund och har bland jobbat hos Willa Nordic samt gentemot en hel del trähusföretag. Maria är född i Göteborg och uppvuxen i Varberg, men flyttade till Växjö 1995. Efter…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen