Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Morgondagens exporthjälte?

  Morgondagens exporthjälte?

  Sverige har en proportionellt sett stor industrisektor med hög andel export vilket länge varit, och är, helt avgörande för det svenska välståndet. Vi exporterar sammanlagt varor och tjänster som motsvarar 47 procent av BNP. Under 2019 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till svindlande 2 361 miljarder kronor. Detta är dessutom i ökande. Bland TMF:s…

 • Utmanande märkessättning av flera skäl

  Utmanande märkessättning av flera skäl

  I skrivande stund har precis nya kollektivavtal förhandlats fram och avtalats för den svenska industrin. Kostnaden blev 5,4 procent över en 29-månadersperiod och utan retroaktivitet för den uppskjutna revisionen från tidigare i år. TMF är en av parterna i Industriavtalet och därmed med och sätter det så kallade märket för vilka löneökningar hela den svenska…

 • Nya villkor – nya metoder

  Nya villkor – nya metoder

  Efter en för många annorlunda sommar har de flesta nu återgått till sina arbeten och viss normalitet. Vad som är ett normalt i arbetslivet i dag är dock svårt att säga. Väldigt många har inte varit på sina arbetsplatser sedan i mars. I många näringsgrenar har den ekonomiska aktiviteten nästan avstannat helt medan det finns…

 • Gemensamt ansvar för industrins och landets bästa

  Gemensamt ansvar för industrins och landets bästa

  Avtalsrörelsen är nu i full gång. I enlighet med Industriavtalet som TMF är part i växlade vi avtalsyrkanden med våra fackliga motparter, GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna, strax före jul. Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer inom industrin. Avtalet handlar bland annat om ett ökat samarbete kring utvecklingen av svensk industri.…

 • Vuxen rekrytering breddar företaget

  Vuxen rekrytering breddar företaget

  Rekrytering är ett återkommande tema i dessa spalter, oftast, med rätta, ur ett problemperspektiv. Branscherna har, tillsammans med övrig industri, förvånansvärt svårt att rekrytera medarbetare på alla nivåer trots goda villkor, utmanande arbetsuppgifter samt ordning och reda. När det gäller trä- och möbelindustrin är detta extra förvånande, dels med tanke på material men också när…

 • Företaget – samhällets starkaste förändringskraft

  Företaget – samhällets starkaste förändringskraft

  Innovation, förbättring och ständig utveckling är vad som driver samhället framåt. Företagen skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd, och det är företagandet – inte politiken – som är samhällets starkaste förändringskraft och som skapat välståndet. Det gör ingen annan och det kan heller ingen annan göra. Att man genom politiken kan fördela välståndet…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen