Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Spårning bakåt blir vägen framåt

  Spårning bakåt blir vägen framåt

  För att minska vår klimatpåverkan måste vi förändra delar av industrilogiken och ekonomins funktionssätt. Vi talar om hur och när förändringen ska genomföras, inte om den kommer att ske. Jag tillhör inte dem som tror på en övergång från en linjär till cirkulär ekonomi. Däremot är jag helt övertygad om en övergång till en ekonomi…

 • EU utmanar svenska modellen

  EU utmanar svenska modellen

  Nytt år, nya möjligheter, men också – nya utmaningar Någonting som faller under det sista är det vi kal- lar den svenska modellen, d.v.s. att arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för reglering av arbetsmarknaden, inklusive lönesättning. Modellen utmanas i dag från flera håll och såväl nationellt som internationellt. Läs mer i detta nummer av…

 • En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

  En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

  Jag slås ibland av människans dådkraft. Hur människan själv, och tillsammans med andra, kan övervinna det mesta och gå stärkt ur nästan vad som helst. Sällan har det varit tydligare än under pandemin Covid-19. Vi ställdes inför ett hot med fruktansvärd kraft och den allra värsta av konsekvenser med lidande och tragedi som följd. Miljoner…

 • Visa upp er tidigt för att nå framtida medarbetare

  Visa upp er tidigt för att nå framtida medarbetare

  Kompetensförsörjning, eller hur man ska hitta nya medarbetare, är en av de frågor där TMF:s medlemsföretag känner störst oro. Det kan också vara den fråga som företagen oftast hör av sig om. ”Varför hittar vi ingen att anställa och varför saknar de vi hittar, rätt kompetens? Varför kan inte TMF ordna det, varför finns det…

 • Morgondagens exporthjälte?

  Morgondagens exporthjälte?

  Sverige har en proportionellt sett stor industrisektor med hög andel export vilket länge varit, och är, helt avgörande för det svenska välståndet. Vi exporterar sammanlagt varor och tjänster som motsvarar 47 procent av BNP. Under 2019 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till svindlande 2 361 miljarder kronor. Detta är dessutom i ökande. Bland TMF:s…

 • Utmanande märkessättning av flera skäl

  Utmanande märkessättning av flera skäl

  I skrivande stund har precis nya kollektivavtal förhandlats fram och avtalats för den svenska industrin. Kostnaden blev 5,4 procent över en 29-månadersperiod och utan retroaktivitet för den uppskjutna revisionen från tidigare i år. TMF är en av parterna i Industriavtalet och därmed med och sätter det så kallade märket för vilka löneökningar hela den svenska…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen