Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet

VDn har ordet

 • Företagshistorier – i ny form

  Företagshistorier – i ny form

  En sista krönika i ett sista nummer av Trä & Möbelforum. Visst vemod, men också optimism och framåtblick. Efter nästan 20 år med vår branschtidning har vi nu valt att hålla medlems- och omvärldsrelationen levande i andra former, mer om det längre fram i numret. Det viktiga för oss har varit insikten om att vi gör detta för att vi vill. Vi vet genom…

 • Företag som står emot prövningar

  Företag som står emot prövningar

  Tiderna är turbulenta och utmaningarna väldigt många. Många av dem har dessutom kommit mycket fort. När pandemin var över, i vart fall den akuta fasen, kändes det som att framtidsoptimismen saknade gränser. Allt skulle bli bra, eller i vart fall bättre. Många av våra medlemmar, framför allt de byggande eller byggnära, hade visserligen gått bra…

 • På rätt sida inför framtiden

  På rätt sida inför framtiden

  Sommaren är nu över och de allra flesta har återvänt till arbete och skolor efter en tids ledighet. För egen del kändes det både roligt och viktigt att åter engagera sig i verkligt meningsfulla, och för samhället viktiga, frågor där TMF:s medlemsföretag har en stor roll att spela. Sommaren för min del har nämligen även inneburit insikter om det akuta i de stora utmaningar vi…

 • Spårning bakåt blir vägen framåt

  Spårning bakåt blir vägen framåt

  För att minska vår klimatpåverkan måste vi förändra delar av industrilogiken och ekonomins funktionssätt. Vi talar om hur och när förändringen ska genomföras, inte om den kommer att ske. Jag tillhör inte dem som tror på en övergång från en linjär till cirkulär ekonomi. Däremot är jag helt övertygad om en övergång till en ekonomi…

 • EU utmanar svenska modellen

  EU utmanar svenska modellen

  Nytt år, nya möjligheter, men också – nya utmaningar Någonting som faller under det sista är det vi kal- lar den svenska modellen, d.v.s. att arbetsgivare och fack gemensamt tar ansvar för reglering av arbetsmarknaden, inklusive lönesättning. Modellen utmanas i dag från flera håll och såväl nationellt som internationellt. Läs mer i detta nummer av…

 • En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

  En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

  Jag slås ibland av människans dådkraft. Hur människan själv, och tillsammans med andra, kan övervinna det mesta och gå stärkt ur nästan vad som helst. Sällan har det varit tydligare än under pandemin Covid-19. Vi ställdes inför ett hot med fruktansvärd kraft och den allra värsta av konsekvenser med lidande och tragedi som följd. Miljoner…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen