Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Vill du kontakta oss angående redaktionella tips eller artikelidéer – mejla info@tmf.se eller Cecilia Uhler, cecilia.uhler@tmf.se, redaktör/projektledare för Inblick på TMF.

Notera att det inte finns annonsmöjligheter.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen