Trä & Möbelföretagens medlemstidning

AKTUELLT

 • Fel på utskick av tidningen, Trä & Möbelforum #3 2021

  Fel på utskick av tidningen, Trä & Möbelforum #3 2021

  Som flera av er noterat – och hört av sig till TMF om (tack!) – så blev det fel på utskicket av färska Trä & Möbelforum, nr 3 2021; både gällande adressering och antal ex per prenumerant. Den s k mänskliga faktorn hanterade utskicksfilen på ett galet sätt, vilket lett till felaktig fördelning av den…

 • Bergs blir fönster- och dörrproducent i Storbritannien

  Bergs blir fönster- och dörrproducent i Storbritannien

  I juni förvärvade Bergs Timber det brittiska företaget Performance Timber Products Group, (PTPG). Bolaget tillverkar, marknadsför och säljer kundspecifika fönster och dörrar i premiumsegmentet. Dessutom omfattar PTPG:s verksamhet detaljistförsäljning genom ett nätverk av 43 showrooms i Storbritannien. Genom förvärvet får Bergs tillgång till ett antal starka varumärken och kunnande inom marknad och logistik. Affären befäster…

 • Ny designvecka i Stockholm lanseras i höst

  Ny designvecka i Stockholm lanseras i höst

  I höst får Stockholms mässkalender ett tillskott med premiären av designveckan Stockholm Creative Edition, 23–29 september. Bakom arrangemanget står designbyrån Atmosfär by Attar. Den nya designveckan ägnas helt åt svensk design, men inte enbart möbel och inredning. Tanken är att kreativa företag i olika branscher ska kunna hitta nya sätt att visa upp sig tillsammans…

 • Monica Förster har utsetts till årets Bruno Mathsson-pristagare

  Monica Förster har utsetts till årets Bruno Mathsson-pristagare

  Priset delas ut på Vandalorum i Värnamo den 20 november. Juryns motivering: ”Drivkraften att testa nya former, tekniker och material är imponerande i Monica Försters omfångsrika produktion. Hennes gränsöverskridande och internationella designdialoger överraskar och förbluffar, liksom blandningen av lätthet och tyngd i de kreativa uttrycken. Hon är en ambitiöst engagerad ensamvarg som utmanar moderna klassiker…

 • Big Talk – ”snackis” och vinnare i New York

  Big Talk – ”snackis” och vinnare i New York

  Fåtöljen Big Talk från Blå Station gick hela vägen och blev vinnaren av NYCxDESIGN Awards 2021 i kategorin Contract Sofa + Lounge. Den sjätte upplagan av designtävlingen presenterades den 17-18 maj via en virtuell ceremoni. Big Talk är en av Blå Stations designnyheter för 2021 där sitsen och fronten har samma kulör och där ryggen…

 • Anja och Filippa bygger med IsoTimber

  Anja och Filippa bygger med IsoTimber

  Anja Pärson och Filippa Rådin Pärson har bestämt sig för att bygga hus, mitt i ett naturskönt område vid kusten utanför Umeå. I sitt sökande efter dagens mest hållbara byggmetoder har de landat i att husstommen ska levereras av IsoTimber. Skogsvillan har ritats av den kände formgivaren Jonas Bohlin tillsammans med arkitekten Hans Murman.

PERSPEKTIV

 • ÅTERBRUK I SAMVERKAN MED INDUSTRIN

  ÅTERBRUK I SAMVERKAN MED INDUSTRIN

  Intresset för hållbart återbruk ökar allt mer. Men hur kan en affärsmodell för återbruk på en B2B-marknad se ut? Place2place är en digital handelplats för återbruk som samlar flera av branschens möbeltillverkare. Tajmingen hade kunnat vara bättre. När kollegorna Ola Göransson och Daniel Stridh i mars förra året bestämde sig för att hoppa av sina…

  Read more
 • VÄGEN FRAM EFTER BREXIT

  VÄGEN FRAM EFTER BREXIT

  Efter handelsavtalet mellan Storbritannien och EU till följd av brexit måste svenska företag snabbt lära sig de nya reglerna för tullhantering. På längre sikt finns en större osäkerhet där fler regler, administration och förseningar kan innebära ökade kostnader som blir extra besvärliga för små och medelstora företag. Under julhelgen sa EU-länderna ja till det brittiska…

  Read more
 • Distansarbete och arbetsmiljöansvar

  Distansarbete och arbetsmiljöansvar

  För de organisatoriska och sociala delarna inom arbetsmiljön gäller det att se över hur kommunikation och information ska fungera. Huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, exempelvis hemifrån. Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Enligt grunderna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att…

  Read more
 • Cheferna säger nej, medarbetarna ja

  Cheferna säger nej, medarbetarna ja

  Mer än 70 procent av cheferna vill se sin personal tillbaka på arbetsplatsen efter Coronapandemin. Medarbetarna å sin sida vill nästan mangrant fortsätta distansarbeta i någon form. ”Cheferna tycker inte de har tillräcklig kontroll. Det kommer att ställas andra krav på framtidens ledarskap”, säger organisationspsykolog Mattias Elg. En ny svensk studie redovisar stora skillnader i…

  Read more

VIDEOREPORTAGE

MERA ATT LÄSA

 • ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”
  ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

  TMF:s långsiktiga exportsatsning är nu inne i första delprojektet; analyser – fokuserade på fyra utvalda marknader – via experthjälp från Business Sweden. Ett projekt som är finansierat av Tillväxtverket samt de fyra regionerna Västra Götaland, Skåne, Jönköping och Kronoberg. Och TMF:s involverade medlemsföretag tror mycket på stödet – både ifråga om nuvarande, men inte minst…

 • Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas
  Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

  Även skolan har påverkats av den pågående Coronapandemin, och en effekt är att dubbelt så många högstadieelever kommer att behöva prao under läsåret. Detta innebär en stor möjlighet för ditt företag att marknadsföra dig gentemot framtidens arbetskraft. För att underlätta för er att skapa spännande och värdefulla prao-platser har TMF sedan några år en prao-…

 • Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin
  Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

  Råvarubristen i kombination med de kraftigt ökade priserna på trävaror och många andra råvaror har varit ett stort problem för den träförädlande industrin och möbelindustrin de senaste månaderna– vilket TMF lyft via olika pressaktiviteter och som synts i lokala reportage och nyhetsinslag. ”De svenska företagen inom branschen är ofta relativt småskaliga och kommer därför lätt…

 • Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag
  Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

  Sveriges trä- och möbelföretag väntar sig ökade produktionsvolymer och försäljningspriser. Ett ökande intresse för cirkularitet och hållbarhet driver dessutom upp efterfrågan på svensktillverkade och hållbara småhus samt möbler och inredning. När Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserade sin branschrapport TMF 306 grader den 17 juni lyftes medlemmarnas arbete med hållbarhet fram. – Rapporten visar att hållbarhet…

 • EPD-generator står för räkningen
  EPD-generator står för räkningen

  Ett verktyg för att enkelt ta fram livscykelbaserad klimatdeklaration har utvecklats av IVL tillsammans med 13 TMF-medlemmar. Den nya generatorn ska driva industrin mot mer hållbara produktionssystem. Många tillverkande företag ställs nu inför uppgiften att ta fram en livscykelbaserad klimatdeklaration för sina produkter, en så kallad EPD. Byggsektorn har använt EPD:er i över tio års…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen