Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / ”ALLA SKA MÅ BRA”

”ALLA SKA MÅ BRA”

Gabriella Hagman är en av de drivande krafterna bakom projektet Villazero, som nått drygt 600 miljoner i hela världen och som nyligen vann Årets Bygge i kategorin Bostäder. Hon beskriver sig själv som en ”mänsklig chef” som vill att begreppet hållbarhet ska omfatta både husen och människorna i branschen.

Porträttbild liggande GH

GABRIELLA HAGMAN ÅLDER: 38 FAMILJ: Hugo 8 år, Emma 6 år samt katten Frasse. ARBETE: VD på Mondo arkitekter Dalarna. FRITID: Skogspromenader, böcker och långa middagar med vänner. LÄSER: Tills alla dör med Diamant Salihu. LYSSNAR PÅ: Laleh och Lars Winnerbäck. TITTAR PÅ: Mest nyheterna, har bott utan tv i 5 år fram till för två månader sen när jag flyttade från husbåt. ÖNSKAR MEST AV ALLT JUST NU: En fredlig och klimatvänlig värld.

När Villazero lanserades för tre år sedan fanns två tydliga mål. Dels skulle projektet utmynna i Sveriges första koldioxidneutrala småhus, dels skulle det bana väg för en ökad jämställdhet i byggbranschen genom att låta ett bygglag dominerat av kvinnor bygga huset.

Ambitionerna var med andra ord höga, men i dag kan de medverkande sätta ett kryss i båda rutorna. När Villazero stod inflyttningsklart förra våren hade också den samlade PR-effekten blivit enorm, långt större än vad de kunde föreställa sig.

Drygt 600 miljoner människor har till dags dato fått kännedom om projektet som uppmärksammats i medier över hela världen.

– Vi var helt oförberedda på genomslaget. Det exploderade verkligen när Yahoo Finance skrev om oss. Vi fick samtal från hela världen som vill veta hur vi gått till väga. Svenska institutet och ambassader lyfte fram oss, och vi fick bland annat medverka i skotsk radio, säger Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter i Falun och som tillsammans med Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik står bakom projektet.

Gabriella är också en av initiativtagarna till nätverket Women Building Sweden och sitter i Byggdialog Dalarnas styrelse, med uppdraget att knyta byggbranschen och högskolan närmare varandra. Villazero är just ett sådant exempel.

– Den förstudie som låg till grund för Villazero ska nu utvecklas vidare av entreprenören ByggPartner och ingå i en doktorandstudie vid Högskolan Dalarna.

Gabriella Hagmans engagemang har inte passerat obemärkt. I början av året utsågs hon till Årets företagsledare i Dalarna med motiveringen att det hon gör är ”på riktigt, hållbart och långsiktigt, stimulerar såväl affären som ledaren.”

Men åter till Villazeros nollvision och jämställdhetssatsning. Ur ett kommunikationsperspektiv brukar det vara tillräckligt knepigt att nå ut med ett budskap, och de flesta pr-konsulter avråder från att ens försöka balansera två relativt olika budskap inom ramen för ett projekt.

– Men så här i efterhand har det snarare varit en styrka, som gjort det extra minnesvärt. Även om det ena budskapet mellan varven överskuggat det andra har båda tillsammans kunnat växeldra varandra. Vi har ju också verkligen satt fingret på två av de viktigaste frågorna för byggbranschen.

Projektet har dessutom inte bara varit utåtriktat. Det har även inneburit att de medverkande fått gå till botten med sina egna roller.

– När vi först samlade kvinnorna var deras främsta fokus själva bygget, med ny spännande teknik och material. Vi förklarade att deras delaktighet som kvinnligt bygglag var minst lika viktigt för projektet för att locka fler kvinnor till branschen. Men det tog ett tag för dem att acceptera sina roller som förebilder. Många av dem hade heller inte tidigare reflekterat så mycket kring vad som är manligt respektive kvinnligt kopplat till arbetsplatsen. Det blev lite som att öppna Pandoras ask, och de började gradvis diskutera allt mer av sånt som de själva upplevt.

På ett större plan är rekryteringsfrågan en stor utmaning för de flesta industrier, inte bara byggbranschen. Svensk industri måste attrahera människor med en olika bakgrund och kön för att vara konkurrenskraftig i framtiden. I dag utgör andelen kvinnliga snickare i Sverige endast 1 procent av yrkeskåren. En monumental obalans att försöka påverka – men samtidigt en enorm potential.

– Så är det, ser man inga kvinnor på arbetsplatserna kommer man inte heller att locka andra kvinnor, där är statistiken entydig. Och vänder sig marknadsföringen enbart till hälften av befolkningen är det inte heller konstigt att kompetensbristen består, säger Gabriella Hagman.

Hon poängterar att branschen själv är väldigt positiv och vill åstadkomma förändring. Frågan om jämställdhet har också en politisk laddning som gör att den får genomslag.

– Absolut, branschen är verkligen mogen och engagerad. Vi gick till exempel nyligen ut med en större debattartikel där 82 regionala företagsledare under namnet Dalauppropet skrivit under på att vi behöver en mer jämställd byggbransch. Det är en fantastisk uppslutning.

Det närmaste året kommer att innehålla en rad andra aktiviteter som återkopplar till Villazero, till exempel i form av workshops med olika frågor kring jämställdhet.

– Fiskarhedenvillan jobbar också vidare med  sina erfarenheter från det här projektet i sin nya serie Atmosfär. Vi på Mondo arkitekter har tagit fram en hållbarhetsmanual som bygger på erfarenheterna från Villazero. Vi jobbar vanligtvis inte med villor och småhus men kunskapen därifrån ger även en bra vägledning i större projekt.

Som pionjärprojekt har Villazero redan nått status som referensobjekt.

– Vi låg rätt i tiden, det vill säga lite före alla andra. Marknaden var också redo, trots att vi befann oss mitt i pandemin Nu är det häftigt att se att projektets egen livskraft tar vid, inte minst att andra inspireras att göra liknande satsningar som de kan utveckla vidare.

Ett moln på horisonten är det vikande konjunkturläget som spås slå till med full kraft vid halvårsskiftet.

– Ja, min farhåga är att just sådana här projekt med inriktning på innovation och forskning får stå tillbaka när tiderna blir sämre. Risken är att vi får en kompetensbrist när allt ska handla om produktion samtidigt som människor blir av med jobben.

Gabriella Hagman får själv ofta frågan om varifrån hon fått sitt starka engagemang. Hon verkar inte heller alltid ha tagit de mest självklara vägarna i livet. Under några år bodde till exempel hon och familjen i en mindre husbåt på 30 kvadratmeter på sjön Runn, mellan Falun och Borlänge, där familjen verkligen fick lära sig att hushålla med alla resurser och välja bort sådant som inte var nödvändigt. Ett tag var hon också ordförande för innebandyklubben i Falun.

– Jag tror att det mesta bottnar i att jag är en öppen och transparent person, som vill att alla ska må bra. Mår medarbetarna bra blir resultatet också bra, och hållbarhet handlar ju om att både planeten och människorna ska må bra.

Gabriella Hagman har själv ingen bakgrund i en företagarfamilj.

– Nej, jag kommer från en familj där många varit poliser. Kanske har jag fått mitt rättviseperspektiv därifrån, att alla ska behandlas lika.

Hon har inte heller arbetat som arkitekt, efter gymnasiet pluggade hon till fastighetsmäklare med inriktning på företagsekonomi.

– Jag har alltid jobbat med fastigheter och byggnader, både från den privata och offentliga sidan. Det var när jag jobbade på en myndighet och senare på Falu kommun som jag kom i kontakt med Mondo ett flertal gånger, och för fem år sedan blev jag erbjuden att börja att jobba för dem. Det var bland annat mina erfarenheter från offentliga upphandlingar och stora lokalprojekt som man tyckte var intressanta, säger hon.

Hur har du själv bemötts, som relativt ung kvinnlig vd i en mansdominerad bransch?

– Jag har som många andra fått höra saker som ”lilla gumman”, men överlag är det en fantastisk bransch med många fina och kloka människor, och med ett lika fint bemötande. Det är också en bransch där det hela tiden händer saker och man får vara med och påverka. Jag har förstås en priviligerad position som gör att människor lyssnar på mig, men det är också en progressiv miljö. Visst, det händer att jag är på möten där jag är den enda kvinnan bland 50 män, men jag känner mig inte obekväm i den situationen, även om jag har full förståelse att andra kan göra det. Min utgångspunkt är alltid att jag bidrar med min professionalitet och hör hemma där.

Hur vill du utvecklas som företagsledare?

– Jag trivs väldigt bra där jag är nu, det här är mitt drömjobb. Jag får vara en mänsklig chef med medarbetarna i fokus och jobba med viktiga samhällsfrågor. För både mig och ägarna är det viktigt med en välmående personal, då kommer ett bra resultat lite av sig själv.

TEXT PETER WILLEBRAND

Villazero_int_web_25

Villazero

Villazero_ext_1_web

Villazero

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen