Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Lagspelaren som fått en nyckelroll

Lagspelaren som fått en nyckelroll

Nu är det högtryck på arbetsrättens område. I juni antog TMF och tjänstemannafacken det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd och den 1 oktober började de nya reglerna i LAS och Huvudavtalet att gälla. Dessutom ligger arbetsmarknadens parter i startgroparna inför avtalsrörelsen. En nyckelperson på TMF är relativt färska förhandlingschefen Anna Freij.

ANNA FREIJ Förhandlingschef på TMF Började på TMF: 2013. Bakgrund: Jur. kand. från Stockholms universitet, upphovsrättsjurist på Dramatikerförbundet, förhandlare på TMF. Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? ”Jag vill sitta på tåget på väg till södra Frankrike och luta mig tillbaka och lyssna på och prata med musikerna Bill Withers, Ann Peebles och reaggaelegendaren Dennis Brown.”

ANNA FREIJ
Förhandlingschef på TMF
Började på TMF: 2013.
Bakgrund: Jur. kand. från Stockholms universitet, upphovsrättsjurist på Dramatikerförbundet, förhandlare på TMF.
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa?
”Jag vill sitta på tåget på väg till södra Frankrike och luta mig tillbaka och lyssna på och prata med musikerna Bill Withers, Ann Peebles och reaggaelegendaren Dennis Brown.”

”Jag tillträdde som förhandlingschef vid årsskiftet och är alltså ganska ny i den rollen, men har arbetat många år på TMF med arbetsrätt och förhandlingsfrågor”, förtydligar hon.

När det gäller Huvudavtalet finns det fortfarande hinder på vägen. Motparten, GSfacket, har meddelat att man i nuläget inte ansluter sig till Huvudavtalet utan tills vidare valt att ansluta sig till Kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare.

– Det blir en utmaning för våra medlemsföretag att behöva tillämpa olika regelverk framöver i samband med exempelvis omstruktureringar och neddragningar där de nya turordningsreglerna om att undanta arbetstagare skiljer sig åt. En viktig uppgift för oss är att hålla företagen informerade, menar Anna Freij.

Till bilden hör att GSfacket inte har slagit igen dörren helt och hållet. Det kan bli aktuellt med en anslutning till Huvudavtalet lite senare.

Precis före jul, den 21 december, ska parterna lägga fram sina krav inför avtalsrörelsen, men innan dess måste en rad punkter bockas av på att göra-listan. På TMF har förberedelserna kommit långt med insamling av medlemmarnas synpunkter via enkäter till företagen, två digitala avtalskonferenser och med en bred avstämning bland medlemsföretageni Norrland.

– Ett övergripande mål för oss är att nå avtal som tillgodoser behoven av flexibilitet. Det handlar om att skapa villkor som gör företagen konkurrenskraftiga. Arbetsrätten är givetvis central, men även frågor om kompetensförsörjning och arbetsmiljö är mycket viktiga för medlemsföretagen och sådant som TMF prioriterar, förklarar Anna Freij.

Några handfasta tips för att lyckas i förhandlingar vill hon inte avslöja.

–För att nå framgång krävs upparbetade relationer med motparten. Då är mycket vunnet även om man har olika uppfattningar.

Anna Freij är jur. kand. från Stockholms universitet. Redan under studietiden specialiserade hon sig på arbetsrätt. Det första jobbet efter examen var att ansvara för frågor kring upphovsrätt på Sveriges Dramatikerförbund. Efter en tid som tingsnotarie i Solna tingsrätt kom Anna Freij 2013 som förhandlare till TMF och fick full användning för sina arbetsrättsliga kunskaper.

– Jag gillar kombinationen mellan förhandlingar och juridik och tycker om när det händer saker. Arbetsrätten är ständigt föränderlig, menar Anna Freij.

Livet utanför TMF kretsar i mångt och mycket kring fotboll, antingen som tränare åt den 12-åriga dotterns lag eller som påhejande förälder när sonen, 17 år, åker på matcher med sitt lag ute i landet.

– Jag tar mig gladeligen 30 mil eller mer för att få vara med. Ösregn är inget problem, säger Anna, och erkänner något motvilligt att hon själv spelat basket på hög nivå.

Redan som 6-åring började hon med fotboll för att så småningom växla över till basket. Hennes lag i Solna Vikings tog guld både i JSM och U20.

– Det är inte så mycket att prata om, tycker Anna Freij. Inte heller att hon talar flytande spanska efter ett år på Universidad de Alcalá i Madrid och att supporthjärtat brinner för ”Los Blancos” (huvudstadens lag).

Att lyssna på musik i alla tappningar, utom hårdrock, är ett annat stort intresse.

TEXT: SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen