Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / TMF får allt fler frågor om misskötsamhet

TMF får allt fler frågor om misskötsamhet

Misskötsamhet bland medarbetare har blivit en allt viktigare fråga för medlemsföretagen i TMF. En förklaring kan vara att många jobbat hemifrån under pandemin. ”Företag hör av sig till oss för att få råd och rekommendationer. Vi får många fler sådana frågor nu än tidigare”, säger Tina Nordenbrink.

Tina Nordenbrink, chefsjurist på TMF

Tina Nordenbrink, chefsjurist på TMF

Hon är chefsjurist på TMF och har samma funktion också på Gröna Arbetsgivare och Grafiska Företagen. Tina Nordenbrink har bred erfarenhet av att hantera arbetsrätt från bland annat Transportföretagen och SKR. 

Det finns en lång rad olika förseelser och problem som omfattas av begreppet misskötsamhet.

– Sen ankomst, olovlig frånvaro, trakasserier, samarbetssvårigheter och arbetsvägran är kanske de vanligast förekommande, förklarar Tina Nordenbrink. 

Hon poängterar att arbetstagaren har en skyldighet att uppträda lojalt mot arbetsgivaren.

– Enkelt uttryckt ska arbetstagaren utföra arbetet enligt anställningsavtalet, men vi får inte glömma att lojalitetsplikten är ömsesidig. Det handlar bland annat om att arbetsgivaren ska verka för, som det heter, att anställningen så långt det är möjligt ska bestå.

Tina Nordenbrink menar att företagen måste anstränga sig för att komma tillrätta med problembeteenden bland de anställda. 

– Det gäller att våga utreda och verkligen jobba med problemen. Som arbetsgivare måste du ibland ta det obehagliga samtalet med en arbetstagare som inte fungerar i sin roll. Kom också ihåg att dokumentera samtalet med minnesanteckningar, uppmanar Tina Nordenbrink. 

Hon tror att en del irritationsmoment kan undanröjas relativt enkelt bara genom att prata med varandra och skapa nya rutiner.

– En medarbetare som ofta kommer för sent kanske gör det för att han eller hon ska lämna barn på förskolan och på något sätt hamnar i otakt. I bästa fall kan allt lösas genom att förskjuta arbetstiden.

Tina Nordenbrink påminner om att misskötsamhet ibland beror på missbruk eller sjukdom.

– Då måste arbetsgivaren ta sitt rehabiliteringsansvar, betonar hon.

Vid allvarliga former av misskötsamhet behöver företaget ge medarbetaren en skriftlig erinran. Detta för att medarbetaren ska förstå allvaret och att anställningen riskeras om misskötsamheten fortsätter.

Tina Nordenbrink tycker att det är viktigt att redan på ett tidigt stadium involvera de fackliga organisationerna för att med gemensamma ansträngningar kunna hitta bra lösningar. 

Lagtexten lyfter fram omplacering som ett alternativ till uppsägning om processen kommit så långt. 

– Arbetsgivaren ska undersöka möjligheterna till omplacering på företaget innan uppsägning får ske. Du behöver göra en omplaceringsutredning, men du har ingen skyldighet att skapa ett arbete som inte redan finns.

En fråga som ett antal företag ställt sig i pandemitider är hur arbetsrätten påverkas för den som jobbar hemma.

– Det är enkelt att svara på. De arbetsrättsliga reglerna är i princip desamma, säger Tina Nordenbrink. 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen