Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Måste man skriva protokoll vid alla MBL-förhandlingar?

Måste man skriva protokoll vid alla MBL-förhandlingar?

SVAR: En MBLförhandling mellan arbetsgivaren och facket kan påkallas av båda parter. Om endera parten begär det, ska protoll föras och justeras av båda parterna. Ofta är det arbetsgivaren som påkallar förhandling t.ex. när man planerar att genomföra en viktigare förändring av sin verksamhet eller en viktigare förändring för någon anställd.

Det kan i ett senare skede vara betydelsefullt för arbetsgivaren att kunna visa att man har genomfört förhandlingen och vid vilken tidpunkt samt vad man kom fram till i själva förhandlingen. Parterna har ingen skyldighet att komma överens vid förhandlingen.

Det finns tidpunkter att förhålla sig till, t.ex. om någon part önskar påkalla central förhandling. Om central förhandling begärs måste arbetsgivaren avvakta den centrala förhandlingen innan beslut fattas i frågan. Detta regleras i utvecklingsavtalet och innebär att central förhandling ska begäras senast inom sju dagar från att den lokala förhandlingen avslutades. Det är då viktigt att hålla koll på när förhandlingen faktiskt avslutades.

Vi rekommenderaratt ett protokoll alltid skrivs av arbetsgivaren.

Protokollet ska visa vilka som var med vid förhandlingen och vad som avhandlades vid förhandlingen. Om parterna inte kommit överens om annat anses förhandlingen vara avslutad när part som fullgjort sin förhandlingsskyldighet gett motparten skriftligt besked om att han frånträder förhandlingen.

Det är därför viktigt att arbetsgivaren i slutet av förhandlingen konstaterar att förhandlingen är avslutad och också skriver in det i protokollet. Exempelvis uppsägningar får inte verkställas förrän förhandlingen är avslutad och gäller det en sk avtalsturlista är det väldigt viktigt att den är justerad av båda parterna innan verkställighet sker.

CHRISTINA VILLA,

FÖRHANDLARE, TMF

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Johnny

    Vad har arbetsgivaren för skydlighet om att lämna in riktiga uppgifter, finns det någon system som reglerar inlämnadet av oriktiga uppgifter?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen