Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Företagshistorier – i ny form

Företagshistorier – i ny form

En sista krönika i ett sista nummer av Trä & Möbelforum. Visst vemod, men också optimism och framåtblick. Efter nästan 20 år med vår branschtidning har vi nu valt att hålla medlems- och omvärldsrelationen levande i andra former, mer om det längre fram i numret. Det viktiga för oss har varit insikten om att vi gör detta för att vi vill. Vi vet genom mätningar att tidningen är uppskattad, men vi tror oss också veta att vi – genom nya satsningar – kommer att nå nya och bredare målgrupper och öka våra unika branschers synlighet och de viktiga frågornas genomslag. Det kommer även i fortsättningen att berättas historier om fantastiska människor, produkter och verksamheter. Just de historier som skiljer ut TMF:s medlemsföretag från andra. Men de kommer nu att berättas på andra vis än i tryckt form på papper.

Många av våra medlemsbranscher upplever för närvarande utmanande tider. Det har beskrivits som en perfekt storm; hög Inflation, höga räntor, höga energipriser samt det fasansfulla och utdragna kriget i Ukraina. Krisen drabbar de som bygger bostäder och det drabbar de som levererar till dessa. Många varsel och många uppsägningar.

För min del tycker jag dock att bilden behöver nyanseras en smula. Det är tufft nu, men i botten finns en underliggande efterfrågan på våra medlemmars produkter; av ekonomiska , klimatmässiga och sociala skäl. Människor vill helt enkelt bo i och omge sig med det som våra medlemmar producerar.

Passa nu på att ta del av det sista numret av Trä- och Möbelforum. Läs om familjeföretagandets välsignelser och utmaningar, angelägna. hållbarhetsfrågor och – inte minst – några inspirerande personporträtt. Läs om det som gör våra medlemsföretag unika.

Med det tackar jag för mig i detta forum, men ser fram emot att ses igen – kanske allra först på TMF:s årsmöte den 3 maj.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen