Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

Jag slås ibland av människans dådkraft. Hur människan själv, och tillsammans med andra, kan övervinna det mesta och gå stärkt ur nästan vad som helst. Sällan har det varit tydligare än under pandemin Covid-19. Vi ställdes inför ett hot med fruktansvärd kraft och den allra värsta av konsekvenser med lidande och tragedi som följd. Miljoner och åter miljoner människor över hela jorden drabbades, och på kort tid förändrades världen, så som vi kände den, i grunden. Förutsättningarna för vad som är ett normalt liv slogs i slint.

Man skulle kunna tänka sig att mer än ett år av globalt undantagstillstånd, där varje mänskligt möte utgjort ett potentiellt dödligt hot, skulle omöjliggöra ett vardagsliv. Det blev tvärtom; vi anpassade oss blixtsnabbt och ändrade förutsättningarna för våra liv. Vi fortsatte att leva och att arbeta, men på andra sätt och under andra former. Somt påverkades, annat inte. Det gick fort och förändringen gick, på det stora hela, bra. Vi sågs digitalt över landet, Europa och i världen. Vi förkortade processen för att ta fram flera fungerande vaccin på ett sätt som från början ansågs omöjligt. Detta kommenderades inte fram utan skedde frivilligt och genom kreativitet, medmänsklighet, pliktkänsla, iver och något av det som skiljer oss från annat liv: företagsamhet. Viljan och orken att förändra och ständigt förbättra. 

I detta nummer av Trä & Möbelforum försöker vi bland annat berätta hur några av TMF:s medlemsföretag har anpassat och utvecklat verksamheten under Corona-pandemin. Hur har det påverkat förteget och hur har det påverkat ledarskapet? Hur behåller man kontakt på distans och leder digitalt? Utmaningarna har varit lika många som lösningarna. En sak är helt säker: utan företag, företagande och företagsamhet hade den samhälleliga utmaningen varit mycket större och möjligen oöverstiglig. 

David Johnsson Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen