Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Om Trä- & Möbelforum

Om Trä- & Möbelforum


Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF – en del av Arbio AB.

Ambitionen med tidningen är att gå på djupet och lyfta fram några av alla de spännande och läsvärda historier som finns inom vår industri. Det gör vi genom att träffa intressanta företag och spännande karaktärer. I tidningen kan du också läsa om strategiska vägval, avgörande beslut och få användbara checklistor. Dessutom svarar våra experter på just dina frågor.

Oavsett om du är verksam i ett designmöbelföretag eller som underleverantör till fönsterindustrin hoppas vi att du hittar nytta och inspiration med tidningen.

Ansvarig utgivare på www.traomobelforum.se är David Johnsson, vd, TMF.

Vad tycker du vi ska skriva om? Kontakta oss här.

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlade industrin och möbelindustrin i Svergie. TMF företräder cirka 700 medlemsföretag som har runt 30 000 anställda. Med fokus på medlemsnytta ska TMF ständigt arbeta för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri. Visionen är att TMF ska vara en självklar företrädare för den svenska trä- och möbelindustrin i alla företagsfrågor.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen