Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Om Trä- & Möbelforum

Om Trä- & MöbelforumTrä & Möbelforum blir Inblick

 

Trä & Möbelforum har i nästan 20 år varit branschtidningen för Sveriges träförädlande industri och möbelindustri. Tidningen startade 2005 – i samband med att ett antal organisationer gick ihop och bildade Trä- och möbelindustriförbundet (numera Trä- och Möbelföretagen, TMF), en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Sedan dess har Trä & Möbelforum varit TMF:s kanal för berättande, artiklar, reportage och porträtt om en av Sveriges äldsta, mest framgångsrika och betydelsefulla industrier, med en omfattande hög andel inhemsk produktion.

Utgivningen har de senaste åren legat på 4 nummer om året, med olika teman. Artiklarna har även publicerats här på traomobelforum.se  det funnits rörligt material.

Men precis som våra medlemsföretag ständigt innoverar och hittar nya lösningar har det blivit dags för oss på TMF att utveckla våra digitala kanaler med nya format för berättande.  Sista Trä & Möbelforum gavs ut i maj-2023.
Vi kommer fortsatt att lyfta fram människorna och företagen bakom industrin – med målet att väcka engagemang, informera och inspirera. Det kan gälla allt från tradition, innovation och utveckling, hantverk såväl som utmanande design, samt affärsmässigheten och betydelsen av branschen för svensk tillväxt.

Och – inte minst – industrins viktiga näringspolitiska utmaningar, såväl i Bryssel som riksdag, kommun och region.

Du hittar materialet – framför allt på tmf.se under Inblick – men även via vårt nyhetsbrev och i våra sociala kanaler.

Tack för troget läsande de här åren, och välkommen till nästa spännande kapitel i berättandet om trä- och möbelindustrin!

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlade industrin och möbelindustrin i Svergie. TMF företräder cirka 650 medlemsföretag som har runt 30 000 anställda. Med fokus på medlemsnytta ska TMF ständigt arbeta för att främja företagandet inom svensk trä- och möbelindustri. Visionen är att TMF ska vara en självklar företrädare för den svenska trä- och möbelindustrin i alla företagsfrågor.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen