Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt

Strategiskt

 • ”Se möjligheten med digitala produktpass”

  ”Se möjligheten med digitala produktpass”

  Tillverkande företag ska inte tveka om nyttan med digitala produktpass utan vara med på tåget redan från start.  Det menar Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel, som har följt frågan om produktpass länge.  Livsmedelsbranschen, som är en del av Svensk Handel, har under lång tid arbetat med att förmedla information om sina produkter, såsom innehållsdeklarationer,…

 • Ny branschstandard för källsortering i bostäder

  Ny branschstandard för källsortering i bostäder

  Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder. Förutom att uppnå en samsyn kring transparenta krav vill man bidra till en hållbar samhällsutveckling. – Vi ställde oss frågan "hur kan köksföretagen bidra till en hållbar samhällsutveckling…

 • SÅ HITTAR DU DIN ARBETSKRAFT

  SÅ HITTAR DU DIN ARBETSKRAFT

  Trä- och möbelindustrin har länge brottats med svårigheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Dels beroende på att det ibland saknas utbildningar, dels för att de utbildningar som finns inte alltid matchar företagens kompetensbehov. Konsekvensen för många rekryteringar blir därför att man tvingas rekrytera medarbetare som måste lära sig arbetet på plats med ordinarie lön.…

 • ”Vi behöver tydligare förutsättningar för branschens märkningar”

  ”Vi behöver tydligare förutsättningar för branschens märkningar”

  Antalet miljömärkningar är en djungel och kan bidra till handelshinder. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar hoppas att framtida märkningar harmoniserar bättre så att de på allvar hjälper både industrin och dess kunder att göra hållbara val. Inom EU finns kring 400 olika miljömärkningar. EU-kommissionen tycker att det är alldeles för många och har inlett ett arbete…

 • INFÖR EXPORTSTART: GÖR HEMLÄXAN NOGGRANT

  INFÖR EXPORTSTART: GÖR HEMLÄXAN NOGGRANT

  Enligt en färsk enkät har elva procent av TMF:s medlemsföretag inom möbler och inredning mer än 90 procent av sin omsättning i export. Sju av tio företag bedriver exportverksamhet. För att lyckas råder Gabriella Danielsson på Business Sweden att vara väl förberedd för alla scenarier. Funderar du på att gå utanför landets gränser för att…

 • ”Rätt kommunikation ger bäst resultat”

  ”Rätt kommunikation ger bäst resultat”

  Jenny Bäckstrand och hennes kollegor på Jönköping University har sammanfattat det treåriga forskningsprojektet The Whispering Game i en handbok. Projektet The Whispering Game pågick i tre år och när det avslutades våren 2020 sammanställdes de deltagande parternas erfarenheter i skriften Viskleken. Jenny Bäckstrand, teknologie doktor på Jönköping University, ledde projektet och berättar att det handlade…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen