Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt

Strategiskt

 • Transparens framför allt

  Hur ska man som företagsledare agera för att få bättre relationer till beslutsfattarna? ”Våga ta direktkontakt, var inte rädd för att synas och var alltid transparent med avsikter. Då gör du också politikerna till bättre politiker”, menar lobbyisten Håkan Tenelius. Den svenska näringslivsfamiljen Wallenberg brukar beskrivas som en svensk maktfaktor som arbetar utifrån devisen ”verka utan att synas”. Men i dag ställs helt andra krav på transparens och öppenhet…

 • PATENT Hur? Var? Vem?

  PATENT Hur? Var? Vem?

  Sverige har i hundratals år varit en nation av uppfinnare. Svenska patent har skyddat allt från kullager till Losec. Men har patent samma betydelse nu när allt bara är en googling bort. Och – vem ska söka patent? Vi ger dig några strategiska tips.   Nästan varje entreprenör har någon gång haft känslan: ”Det här är så otroligt bra. Det borde jag…

 • ”Se möjligheten med digitala produktpass”

  ”Se möjligheten med digitala produktpass”

  Tillverkande företag ska inte tveka om nyttan med digitala produktpass utan vara med på tåget redan från start.  Det menar Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel, som har följt frågan om produktpass länge.  Livsmedelsbranschen, som är en del av Svensk Handel, har under lång tid arbetat med att förmedla information om sina produkter, såsom innehållsdeklarationer,…

 • Ny branschstandard för källsortering i bostäder

  Ny branschstandard för källsortering i bostäder

  Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder. Förutom att uppnå en samsyn kring transparenta krav vill man bidra till en hållbar samhällsutveckling. – Vi ställde oss frågan "hur kan köksföretagen bidra till en hållbar samhällsutveckling…

 • SÅ HITTAR DU DIN ARBETSKRAFT

  SÅ HITTAR DU DIN ARBETSKRAFT

  Trä- och möbelindustrin har länge brottats med svårigheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Dels beroende på att det ibland saknas utbildningar, dels för att de utbildningar som finns inte alltid matchar företagens kompetensbehov. Konsekvensen för många rekryteringar blir därför att man tvingas rekrytera medarbetare som måste lära sig arbetet på plats med ordinarie lön.…

 • ”Vi behöver tydligare förutsättningar för branschens märkningar”

  ”Vi behöver tydligare förutsättningar för branschens märkningar”

  Antalet miljömärkningar är en djungel och kan bidra till handelshinder. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar hoppas att framtida märkningar harmoniserar bättre så att de på allvar hjälper både industrin och dess kunder att göra hållbara val. Inom EU finns kring 400 olika miljömärkningar. EU-kommissionen tycker att det är alldeles för många och har inlett ett arbete…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen