Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / ” En lågt hängande frukt för trähusindustrin”

” En lågt hängande frukt för trähusindustrin”

Isolering anses av många vara den del i byggprocessen där man kan påverka mycket för att minska klimatavtrycket. Oskar Ranefjärd, doktorand i konstruktionsteknik på Lunds Tekniska Högskola, är i färd med spännande forskningsresultat inom området bioisolering. Den 15-16 mars föreläste han i ämnet på årets Trähusdagar.

Porträtt_OR

OSKAR RANEFJÄRD Ålder: 31 Bor: I miljonprogramstrea i Lund, med familj och tre hundar. Titel: Yrkestiteln civilingenjör, akademiska titeln MSc (Master of Science), och förhoppningsvis snart doktor inom konstruktionsteknik på Lunds Tekniska Högskola. Fotnot: Oskar Ranefjärd är adept till TMF:s tekniske chef Anders Rosenkilde, adjungerad professor på LTH. Aktuell som: I slutförandet av sin doktorsavhandling, med arbetstiteln ”Biobaserad isolering – en studie på dess isolerförmåga” som lär få stor betydelse för trähusindustrin. ”Just nu lappsjuka på kontoret! Är i en intensiv skrivfas, med hopp om två publicerade artiklar under våren.”

Kan du kort beskriva vad din forskning går ut på?

– Jag försöker tillsammans med åtta trähusföretag – Boklok, Derome, Eksjöhus, Götenehus, Lindbäcks, Moelven, Obos, Trivselhus och Vida – samt TMF förstå och utreda skillnaderna av att använda biobaserad isolering kontra konventionell fossilbaserad isolering. Då framför allt ur energi- och fuktsynpunkt. Detta görs genom modeller, labbförsök, fullskaleförsök och pilotprojekt.

Hur kan bioisolering påverka trähusindustrin framöver?

– Det är ett enkelt steg för alla trähusföretag att minska sitt klimatavtryck, särskilt med kommande gränsvärden på klimatpåverkan. Jag vågar säga att byte av isoleringen är den lägst hängande frukten. Vill man även räkna in ’kol-sänkan’ eller det bundna kolet blir ju fördelarna av att använda bioisolering ännu större. Biobaserad isolering blir troligen först aktuellt för småhus eftersom det kan bli svårt att uppfylla kommande gränsvärden när det gäller klimatavtryck för alla husmodeller med husleverantörernas nuvarande byggsystem. Men flerfamiljshus lär följa efter. Och med de klimatfördelar trähusindustrin har gentemot konkurrenterna, är det sannolikt att klimatpåverkan per kvadratmeter kommer att bli lika självklart att ha med i sin marknadsföring som energianvändningen.

Vad blir nästa steg i din forskning?

– Primärt håller jag på att knyta ihop säcken för min avhandling. Men vi har även fått pengar för, och startat, ett Bio- Innovation-projekt som heter ”Hållbara biobaserade klimatskal” vilket är en naturlig fortsättning på det vi gjort i gruppen tidigare. Detta projekt går ut på att titta på osäkerheterna vid implementering av bioisolering för trähusfabrikerna, och framför allt att minska dessa. Vi, TMF och deltagande företag, ser ju att företagen måste utvecklas mer de kommande 27 åren än de gjort under de senaste 100. Det är viktigt att vi tillsammans ser till att de dåliga lösningarna och idéerna inte kommer längre än ritbordet, detta utan att hämma utveckling och innovation.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen