Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där!

Hallå där!

 • ”Vi kämpade hårdare än de andra”

  ”Vi kämpade hårdare än de andra”

  När FN i Genève bygger nytt är det småländska Swedese som ska stå för inredningen. Corona har förskjutit tidtabellen, men snart har vd Sonnie Byrling sina möbler i Schweiz. Var i processen är ni nu med Genèveprojektet? – Allt har skjutits fram åtminstone ett kvartal, men under senhösten kommer vi att göra första delleveranserna av…

 • Tuffare tider – även för trä- och möbelindustrin

  Tuffare tider – även för trä- och möbelindustrin

  Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, arbetar kontinuerligt med konjunkturrprognoser och analyser kring industrins utveckling – bland annat när det gäller trä- och möbelindustrin. Under pågående avtalsrörelse, Avtal20, pekar prognoser på en tuff inledning av 2020. Hur påverkas ett medelstort exportberoende möbeltillverkande familjeföretag i Småland av lågkonjunkturen jämfört med andra företag? – Möbelindustrin har upplevt en…

 • Med uppdrag att ta Möbelfakta in i framtiden

  Med uppdrag att ta Möbelfakta in i framtiden

  Sedan maj i år har Johan Söderqvist, från IVL Svenska Miljöinstitutet, huvudansvaret att utveckla Möbelfakta för en internationalisering där cirkulära affärsmodeller, livscykelinformation och socialt ansvarstagande blir allt viktigare. Har du hunnit sätta dig in i ditt nya uppdrag? – Uppgiften är tydlig, men det viktigaste är att formulera prioriteringarna för utvecklingen framöver. Möbelfakta är ett…

 • Spårbart projekt

  Spårbart projekt

  Hanna Lindén, fil dr och forskare på RISE IVF samt projektledare för arbetspaketet Spårbarhet och märkning inom projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden.   Hur långt har möbelbranschen kommit inom cirkulärt tänk? – Många börjar testa olika pilotprojekt och nya hållbarhetskoncept, man inser att miljöfrågan är så stor att vi måste agera annorlunda och man ser…

 • Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

  Hur attraktiv är du som arbetsgivare?

  Bli en mer attraktiv arbetsgivare med hjälp av employer branding. Anna Dyhre är expert inom området och menar att det finns mycket att vinna på att se över det egna varumärket. I slutet av april talade hon på TMF:s årsmöte. Hur skulle du förklara begreppet employer branding? – Egentligen är det arbetsgivaren som varumärke och…

 • ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

  ”Uppdraget är oerhört långsiktigt”

  Helena Bjarnegård är sedan årsskiftet Sveriges första riksarkitekt. I hennes uppdrag ingår bland annat att vara ett stöd till kommunerna i frågor som rör gestaltning och hållbarhet. Vilken är din roll som riksarkitekt? – 2017 gav riksdagen Boverket ansvaret för det nationella arkitekturarbetet, som handlar om att skapa goda och hållbara livsmiljöer i Sverige. Boverket…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen