Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Simon har helhjärtat anammat TMF:s argument

Simon har helhjärtat anammat TMF:s argument

Sju svenskar av tio vill helst bo i småhus. Det visar opinionsmätningar som TMF ofta och gärna använder som argument i den bostadspolitiska debatten. En som helhjärtat anammat argumentet är Simon Imner, näringspolitisk expert på TMF sedan i maj förra året och relativt färsk ägare till ett trähus.

SIMON IMNER Näringspolitisk expert på TMF Började på TMF: Maj 2022. Bakgrund: Mastersexamen i samhällsplanering, anställningar bland annat på Sveriges Byggindustrier, SKR och Tyréns. Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Filosofen Arthur Schopenhauer (”Den mest pessimistiska du kan tänka dig”), filosofen Sören Kierkegaard och författaren och filosofen Albert Camus. Simon har helhjärtat anammat TMF:s argument Medarbetaren Simon Imner FOTO: JULIANA FÄLLDIN

SIMON IMNER
Näringspolitisk expert på TMF
Började på TMF: Maj 2022.
Bakgrund: Mastersexamen i samhällsplanering, anställningar bland annat på Sveriges Byggindustrier, SKR och Tyréns.
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa?
Filosofen Arthur Schopenhauer (”Den mest pessimistiska du kan tänka dig”), filosofen Sören Kierkegaard och författaren och filosofen Albert Camus. Simon har helhjärtat anammat TMF:s argument FOTO: JULIANA FÄLLDIN

Han kan beskrivas som en inbiten innerstadsbo, men också en sådan kan tänka om när familjesituationen förändras. Den lilla tvårumslägenheten vid Odenplan i Stockholm byttes ut mot en rymlig sexrumsvilla i trä med garage och en väl tilltagen tomt i Vallentuna ett par mil norr om Stockholm. Här bor nu Simon med fästmö, en tvåårig dotter och en fyra månader gammal son.

– Som småbarnsföräldrar ville vi testa något helt nytt. Här finns närheten till naturen. Det har varit en spännande omställning. Du får så mycket mer för pengarna genom att satsa på den här formen av boende, förklarar Simon Imner.

På kort tid har han dessutom blivit lite av en ambassadör för Vallentuna och påminner om organisationen Villaägarnas rapport som pekar på att just den här kommunen erbjuder allra mest bostad för pengarna i Stockholms län.

Simon Imner är utbildad samhällsplanerare. I yrkeslivet har han rört sig i gränslandet mellan näringsliv, politik och offentlig sektor, en kombination som ger en utmärkt grund för den nuvarande befattningen på TMF.

– Jag läste samhällsplanering på Stockholms universitet och blev en riktig nörd inom området unga på bostadsmarknaden. Det fanns och finns fortfarande en åldersdiskriminering av unga. Systemen är inte tillräckligt flexibla. Det gör det jättesvårt för många att hitta en bostad. I exempelvis Finland och Norge är villkoren mycket bättre, säger Simon Imner.

På beställning av Sveriges Byggindustrier skrev han sin kandidatuppsats om detta högaktuella ämne. Uppdragsgivarna var så nöjda med resultatet att Simon Imner två år senare fick anställning som organisationens VD-assistent. När sedan en mastersexamen i samhällsplanering kunde läggas till hans CV var det dags att gå vidare till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Då kom jag i kontakt med en annan del av kedjan. Jag fick också ett kommunperspektiv genom ett jobb som utredare på Fastighetskontoret i Stockholms stad, säger Simon Imner.

Konsultföretaget Tyréns med bostadsekonomiska analyser som tunga arbetsuppgifter blev nästa steg i karriären. TMF var en av kunderna. När sedan tjänsten som näringspolitisk expert annonserades ut föll pusselbitarna på plats.

– Den är en samordnande roll där jag bland annat ska stötta organisationens specialister och medverka till att utveckla den långsiktiga opinionsbildningen, berättar Simon Imner.

– Livet som småbarnsförälder har förstås inneburit stora förändringar. Prioriteringarna blir annorlunda. Men det stora intresset för musik finns kvar.

– Jag spelar gärna gitarr och piano. Det jag kan har jag lärt mig framför datorn. Nu försöker jag också introducera vår dotter i musikens värld. Det är viktigt, menar Simon Imner. Musiken var högst närvarandeäven under studietiden.

– Jag ägnade dagarna åt samhällsplanering och kvällarna och ibland nätterna åt att spela på olika popklubbar med banden Verious och Alvaret. Det var extremt roligt.

Också filosofi är något som måste nämnas för att ge en så komplett bild som möjligt av Simon Imner.

– Jag vill gå tillbaka till de ursprungliga källorna istället för att nöja mig med uttolkningar av olika filosofers tankar, fastslår han.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen