Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Utbildningsexperten Henrik lär sig nytt hela tiden

Utbildningsexperten Henrik lär sig nytt hela tiden

Man brukar tala om behovet av livslångt lärande där även en expert på kompetensfrågor ständigt behöver fylla på sina kunskaper och erfarenheter. Det är något som Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, gärna skriver under på. ”Jag lär mig nytt hela tiden och så måste det vara”, intygar han. Få knäcker också allvetare Smedmark när det gäller historia och allmänbildning.

Henrik Smedmark tillhör de verkliga veteranerna på TMF. Efter ekonomexamen från Uppsala universitet och ett par år på Motormännens Riksförbund började han 1996 på TMF:s föregångare SNIRI, Snickerifabrikernas Riksförbund. Hans titel var projektkoordinator för IT-projekt.

När TMF sedan bildades 2004 arbetade han en tid med konkurrenssituationen för träråvaran.

Kompetensfrågor blev dock snart ett växande arbetsområde för Henrik Smedmark och från 2007 gällde det till 100 procent.

Mycket har förstås hänt sedan dess. Ett viktigt och relativt färskt steg är den modell för validering och kompetensbeskrivning som nu förverkligats. Det handlade om att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

– Det här gör rekryteringsprocessen lättare och mer träffsäker; både för enskilda och för företag. Vi har helt enkelt fått ett värdefullt hjälpmedel, konstaterar Henrik Smedmark.

Henrik menar att TMF:s arbete med kompetensförsörjning undan för undan förbättrats genom samverkan med Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer, men också genom tätare kontakter med politiker i riksdagen, regionerna och kommunerna.

Henrik Smedmark nämner betydelsen av Industrirådet och pekar även på den roll som Teknikcollege spelar som samverkansplattform.

– Det betyder att vi kan erbjuda våra medlemsföretag mer service.

Henrik Smedmark tycker att det stora flertalet företag idag agerar på ett mycket professionellt sätt.

– Jag blir imponerade av deras genomtänkta strategier baserade på egna erfarenheter. Många har hittat nya nischer med konkurrenskraftiga produkter och kunnat klara globaliseringen på bra sätt.

Han ser kompetensförsörjningen som en nyckelfråga i sammanhanget.

– Fler behöver få veta vilka attraktiva jobb som finns. Rekryteringsbehoven är stora framöver. Den som satsar på ett yrke i den här branschen har en ljus framtid.

Henrik Smedmark är Uppsalabo sedan många år tillbaka. Hushållet bestod länge av pappa Henrik, mamma Sara, fyra barn och en hund.

– Nu är alla barnen utflugna. Det känns förstås lite tomt, säger han.

Som nybliven morfar har livet samtidigt fått en ny dimension. Dessutom svarar hustrun Sara och hunden Sofie, en svartvit Border Collie, för kontinuiteten.

Henrik Smedmark har nyligen fyllt 55. För fem år sedan kastade han sig in på en alldeles ny bana genom att börja tävla i styrkelyft. Framgångarna har inte låtit vänta på sig. Två SM-silver i veteranklassen finns redan i prissamlingen och på EM har han nått en femte- respektive sjätteplacering.

– I höst är det VM i S:t Johns i Kanada. Där hoppas jag kunna vara med.

Henrik Smedmark

HENRIK SMEDMARK Utbildningsansvarig på TMF Började på TMF: 2004 Bakgrund: Magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet, anställd på TMF:s föregångare SNIRI 1996. Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? – Det får bli hypotetiska tågresor då de levde långt före tågen. Hammurabi, babylonisk kung 1 700 år f K, som var den förste att skapa någon form av rättsstat genom att fastställa straff istället för blodsfejder. Platon. Och slutligen Johan August Gripenstedt, vars reformer ledde till 100 år av tillväxt i Sverige.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen