Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Spårning bakåt blir vägen framåt

Spårning bakåt blir vägen framåt

För att minska vår klimatpåverkan måste vi förändra delar av industrilogiken och ekonomins funktionssätt. Vi talar om hur och när förändringen ska genomföras, inte om den kommer att ske. Jag tillhör inte dem som tror på en övergång från en linjär till cirkulär ekonomi. Däremot är jag helt övertygad om en övergång till en ekonomi med fler cirkulära inslag. Hur ska då detta gå till? Vilket alexanderhugg ska lösa den gordiska knuten? 

Många av svaren ligger sannolikt i produktdata, spårbarhet och individualisering av information. Kraven från allehanda myndigheter, nationella och europeiska, privata aktörer och märkningssystem kommer inte att minska. Tvärtom. I framtiden blir spårbarhetskrav ner på individuella produkter sannolikt standard. 

Från TMF har detta och hållbarhetsarbetet på ett väldigt tydligt sätt blivit en ny del i vår absoluta kärnverksamhet. Att ducka duger inte, det handlar i stället om att bli bättre som organisation och att bli bättre på att stötta företagen i att kunna hantera kraven. Vi hoppas kunna bidra till detta. Det fina i kråksången är att TMF:s medlemmar redan ligger långt fram och att hållbarhet ofta ligger i bolagens DNA. Framtidens konkurrenskraft ligger bland mycket annat också i ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och exempel på detta hittar ni längre fram i detta nummer. 

Rysslands fasansfulla invasionskrig i Ukraina lämnar ingen oberörd. Vittnesmålen om grymheterna är omfattande, det mänskliga lidandet är stort, och krigets konsekvenser kommer att bli långvariga, inte minst för Ryssland själv. Kriget påverkar även ekonomin, människors och företagens. med ökade energi- och bränslepriser samt bristande tillgång på insatsvaror. TMF har inlett en kartläggning av omfattningen, nu och i framtiden, för att redovisa löpande för våra medlemmar. Förhoppningsvis har kriget upphört när detta läses, men skuggorna av det lär leva kvar länge.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen