Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ David Johnsson

Tag-arkiv: David Johnsson

 • Allvarligt läge för företagen: ”Men det finns en god grund att stå på”

  Allvarligt läge för företagen: ”Men det finns en god grund att stå på”

  Trä- och Möbelföretagens vd, David Johnsson, menar att läget ser allvarligt ut för trä- och möbelindustrin framöver. Det som framför allt drabbar medlemsföretagen är den ökande inflationen, stigande räntor samt de höga energipriserna. David Johnsson befarar varsel bland medlemmarna, men han är också övertygad om att företagen är väl rustade för att komma tillbaka när konjunkturen vänder upp. Trä- och Möbelforum har talat med David om några av höstens mest aktuella och angelägna frågor. 1. Konjunkturen…

 • På rätt sida inför framtiden

  På rätt sida inför framtiden

  Sommaren är nu över och de allra flesta har återvänt till arbete och skolor efter en tids ledighet. För egen del kändes det både roligt och viktigt att åter engagera sig i verkligt meningsfulla, och för samhället viktiga, frågor där TMF:s medlemsföretag har en stor roll att spela. Sommaren för min del har nämligen även inneburit insikter om det akuta i de stora utmaningar vi…

 • Spårning bakåt blir vägen framåt

  Spårning bakåt blir vägen framåt

  För att minska vår klimatpåverkan måste vi förändra delar av industrilogiken och ekonomins funktionssätt. Vi talar om hur och när förändringen ska genomföras, inte om den kommer att ske. Jag tillhör inte dem som tror på en övergång från en linjär till cirkulär ekonomi. Däremot är jag helt övertygad om en övergång till en ekonomi…

 • En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

  En beundrandsvärd anpassning och företagsamhet

  Jag slås ibland av människans dådkraft. Hur människan själv, och tillsammans med andra, kan övervinna det mesta och gå stärkt ur nästan vad som helst. Sällan har det varit tydligare än under pandemin Covid-19. Vi ställdes inför ett hot med fruktansvärd kraft och den allra värsta av konsekvenser med lidande och tragedi som följd. Miljoner…

 • Visa upp er tidigt för att nå framtida medarbetare

  Visa upp er tidigt för att nå framtida medarbetare

  Kompetensförsörjning, eller hur man ska hitta nya medarbetare, är en av de frågor där TMF:s medlemsföretag känner störst oro. Det kan också vara den fråga som företagen oftast hör av sig om. ”Varför hittar vi ingen att anställa och varför saknar de vi hittar, rätt kompetens? Varför kan inte TMF ordna det, varför finns det…

 • Utmanande märkessättning av flera skäl

  Utmanande märkessättning av flera skäl

  I skrivande stund har precis nya kollektivavtal förhandlats fram och avtalats för den svenska industrin. Kostnaden blev 5,4 procent över en 29-månadersperiod och utan retroaktivitet för den uppskjutna revisionen från tidigare i år. TMF är en av parterna i Industriavtalet och därmed med och sätter det så kallade märket för vilka löneökningar hela den svenska…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen