Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • TMF får allt fler frågor om misskötsamhet

  Misskötsamhet bland medarbetare har blivit en allt viktigare fråga för medlemsföretagen i TMF. En förklaring kan vara att många jobbat hemifrån under pandemin. ”Företag hör av sig till oss för att få råd och rekommendationer. Vi får många fler sådana frågor nu än tidigare”, säger Tina Nordenbrink. Hon är chefsjurist på TMF och har samma…

 • TMF:s Corona-information

  Vi uppdaterar kontinuerligt en särskild Corona-sida på vår webbplats med senaste nytt – arbetsrättsligt, ansvarsmässigt och affärsmässigt. Ett viktigt verktyg är de centrala kollektivavtal som möjliggör korttidsarbete samt omställningsstöd (som nu är tillgängligt att söka) På sidan hittar du även Coronainformation från våra olika samarbetsparter. >> Läs mer HÄR Företagsenkäter TMF har genomfört två företagsenkäter…

 • Måste man skriva protokoll vid alla MBL-förhandlingar?

  Måste man skriva protokoll vid alla MBL-förhandlingar?

  SVAR: En MBLförhandling mellan arbetsgivaren och facket kan påkallas av båda parter. Om endera parten begär det, ska protoll föras och justeras av båda parterna. Ofta är det arbetsgivaren som påkallar förhandling t.ex. när man planerar att genomföra en viktigare förändring av sin verksamhet eller en viktigare förändring för någon anställd. Det kan i ett…

 • Har den anställde rätt att behålla en gammal, högre lön vid omplacering?

  Har den anställde rätt att behålla en gammal, högre lön vid omplacering?

  FRÅGA: Vi har en tjänsteman som har blivit omplacerad till en annan tjänst/befattning med en lägre lön i samband med en arbetsbrist. Den anställde kräver nu att få behålla den gamla, högre lönen under en period motsvarande uppsägningstiden enligt kollektivavtalet. Har han verkligen rätt till det? SVAR: Inledningsvis kan konstateras att lagen om anställningsskydd i…

 • Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

  Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

  FRÅGA: Jag har en anställd som har ganska många frånvarotillfällen på grund av sjukdom. Vad händer om hen blir sjuk exempelvis fem dagar under semestern och då kontaktar mig och vill ha sjuklön i stället för semester? Kan hen kräva det? SVAR: I paragraf 15 Semesterlagen framgår det att om det under semesterledigheten infaller en…

 • Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

  Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

  SVAR: Under senare tid har TMF fått frågan om det finns några begränsningar i vilka frågor som arbetsgivaren får ställa till en arbetssökande. Detta mot bakgrund av att det finns sju diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till. För ett företag kan det t ex vara viktigt att reda ut sakförhållandena så att föräldraledighet kan planeras i…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen