Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / TILL NYA KONTORET!

TILL NYA KONTORET!

När Strategisk Arkitektur fick uppdraget att se över befintliga lokaler för ett finansbolag i centrala Stockholm var det fortfarande mitt i pandemin. Att covid skulle orsaka stora förändringar på arbetsplatserna började bli tydligt, men ingen visste än i vilken omfattning.

Uppdraget bestod av att hitta en ny funktion och en ny identitet för en central yta på kontoret, en ljusgård mitt i lokalen. Vi har träffat Anna Harbom, handläggande inredningsarkitekt på Strategisk Arkitektur för att diskutera hur de arbetade med de nya behoven, konceptskapande, samarbete mellan olika specialister och tittatpå det slutliga resultatet.

Anna_Harbom_2021

Anna Harbom, Strategisk Arkitektur

– När vi fick uppdraget hade framtidens arbetsplats hamnat högt upp på agendan. Samtidigt var många företag avvaktande och hade ännu inte vågat ta några större beslut kring eventuella ombyggnationer. Vi var vi fortfarande mitt i pandemin och osäkerheten var stor kring hur arbetsplatserna skulle fungera när vi kom ut på andra sidan, säger Anna Harbom, Inredningsarkitekt SIR/MSA

”Vid uppdragets start hade framtidens arbetsplats hamnat högt upp på agendan.”

Finansbolaget som Anna och Strategisk Arkitektur fick i uppdrag att arbeta med var tidiga med att inleda sin omställning och redan våren 2021 bestämde de sig för att se över befintliga lokaler utanför centrala Stockholm och hitta en ny samlingsplats på sitt huvudkontor.

Förutsättningarna för att skapa något nytt var bra, men det behövdes en helt ny identitet och nya funktioner för ytan.

– Trycket på ljusgården och caféet var väldigt högt under lunchtid, men sen försvann alla tillbaka till sina arbetsplatser. Från att vara en samlingsplats mestadels under lunchen gav vi ytan en helt ny funktion dit medarbetare kunde komma och gå under dagen, oavsett om det var för att ta ett enskilt telefonsamtal, mötas två och två eller samarbeta i större grupper. En coworking-yta helt enkelt, förklarar Anna.

Det cirkulära tänket blev centralt för allt arbete. Strategisk Arkitekturs utgångspunkt var att skapa en arbetsplats som främjar välmående. I det nya caféet kan medarbetarna starta dagen med frukost, återkomma till lunch och fylla på med energi fram mot eftermiddagen. Det cirkulära tänket manifesteras även i inredningen, i val av material och återanvändning av befintlig inredning. 80 procent av den befintliga inredningen har återbrukats och fått nya uttryck.

– Det arkitektoniska uttrycket, med den genomgående runda cirkeln och tanken kring det cirkulära i lokalen, lade grunden till vårt koncept. Genom att addera funktioner i lokalen och det konceptuella formspråket i möblerna kunde vi hitta den röda tråd som är så viktigt att hålla när vi jobbar med att ta fram inredningskoncept, menar Anna.

En samarbetspartner som Anna ofta återkommer till i samtalet är Bröderna Perssons snickeri i Bromölla.

– Bröderna Persson är otroligt duktiga på konstruktion, produktion och material och vi kommer in med det konceptuella och formgivningen: Mötet mellan de här delarna är väldigt viktigt och intressant.

– I våra framtida miljöer måste vi försöka förvalta den inredning som finns på bästa sätt och där tror jag snickerierna kommer spela en allt viktigare roll. I det här projektet involverade vi Bröderna Persson tidigt, de har haft en central del i arbetet och det slutliga resultatet, säger Anna.

Staffan Johnsson som är vd på Bröderna Persson beskriver samarbetet.

– Med vår roll i projektet ser vi oss inte bara som en möbelproducent, utan även som en partner. Med vår kunskap i ryggen vill vi att arkitekten ska känna sig trygg i samarbetet för att kunna förverkliga sina idéer till en slutprodukt.

Återbruk och cirkulärt tänkande är naturligt enligt Staffan. Genom att bidra med sin kunskap kring återbruk och cirkulärt tänkande skapar det till och med en ny affärsidé. 

Och – hur ser snickeriernas roll ut i framtidens inredningsuppdrag?

– Om vi kan jobba nära arkitekten och slutkunden i de olika processerna kan vi både korta ledtider och bidra att välja rätt produktionsmetod och material. Ett bra samarbete mellan specialsnickeriet och arkitekten är viktigt för att arkitekten ska lyckas med sitt inredningsuppdrag. För oss är det också spännande att våga prova nya idéer och metoder, och som ett resultat av det utvecklar vi även den enskilda snickarens kompetens, menar Staffan Johnsson.

Enligt Anna Harbom var just något av det roligaste med uppdraget att de hade en kund som var så ambitiös och ville satsa på sin personal.

– Vi har inte byggt om så mycket i rumsligheten, men alla ändringar i ytskikten och ny möblering har gjort väldigt stor skillnad. Det känns som ett bra exempel på hur man kan förvalta det man har, och det tror jag vi kommer se mycket av framöver, när återbruk och cirkularitet blir allt viktigare. En gång när jag var på besök hade de förberett för fest och det var ballonger överallt, så lokalen hade blivit något helt annat. Det var kul att känna, att de verkligen hade tagit till sig det nya rummet och använde det fullt ut.

┬®LEFVANDER_KORR_7726

Ljusgården efter ombyggnad

Nordea, Strategisk Arkitektur

Ljusgården innan ombyggnad

┬®LEFVANDER_KORR_7766-2

SOFFAN FRÅN Blå station är fristående och utifrån den har skärmväggen bakom anpassats. ”Variationen av platser och miljöer är viktigt för att skapa en bra coworkig-miljö.”

NORDEA_SA_RAW_7329

CAFÉET ÄR en viktig del av den nya coworkingloungen. Matkonceptet gjordes om för att erbjuda något till varje tillfälle under dagen, med stort fokus på hållbarhet och hälsa. “Banker’s corner”, som är det nya namnet på caféet, fungerar som en naturlig hub förenergi och påfyllnad under arbetsdagen.

Skärmavbild-2023-01-17-kl.-12.31.24

UTTRYCKET i ljusgården är mer djärvt och har mer kontraster i färger och material än kontorsplanen. Finansbolagets blåa färg plockades upp och kompletterades med en del dovare färger och organiska material.

TEXT MATS LINDBORG

FOTO ERIK LEFVANDER/STRATEGISK ARKITEKTUR

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen