Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Det nya normala

Det nya normala

Pandemin vände på kort tid upp och ned på det mesta i världen. Hos golvtillverkaren Tarkett i Hanaskog närmar man sig det nya normala som de flesta andra genom att prova sig fram. Nu när restriktionerna hävs – kan man  gå tillbaka till hur det var innan Corona-utbrottet  eller är allt förändrat i grunden? 

Joanna Bergström, med titeln HR Director Operations Sweden på Tarkett, funderar lite innan hon säger:

– Ja, vad är det nya normala? Det är det många som tänker på nu och vi försöker alla att hitta en ny väg fram.

Hon menar att det på ett sätt inte har gjort så stor skillnad i Hanaskog, men att det har flyttat positionerna när det gäller att eventuellt kunna arbeta hemifrån.

Industrin har inte alltid legat så långt framme när det gäller digital mötesteknik och möjligheten att arbeta på distans. Det finns starka traditioner, om hur man gör och hur man inte gör. Det är produktionen som är den tongivande delen av verksamheten. Den går inte att ta med hem under armen. Därför har den självklara uppfattningen varit att alla ska vara på plats.

Men Joanna Bergström medger att den nya situationen gjorde att man kom loss ur gamla mönster.

Det går inte att missa att Tarkett har satsat på säkerhet och tar frågan på största allvar. På olika sätt påminns alla som vistas i fabriken om vad som gäller och hur företaget gör allt för att nollvisionen mot arbetsplatsolyckor ska hållas. Säkerhetsarbetet är mycket konkret. Besökare får titta in i fabriken, men inte utan varselväst, hörselskydd, skyddsskor och skyddsglasögon. Sedan håller man sig till blåmarkerade gångbanor. Grindar och barriärer gör att truckar och gående så långt som möjligt hålls isär.

Men mot ett virus hjälper inte det normala säkerhetsarbetet.

– Vi var hyfsat snabba på att sätta upp rutiner och samla in information. Det togs snart beslut om att vi skulle försöka att bibehålla en verksamhet som var så normal som möjligt, men begränsa interaktionen mellan människor, säger Joanna Bergström.

Möten och besök ställdes in förutom de som var absolut nödvändiga. Efter hand kunde allt fler möten genomföras digitalt.

– Vi var redan på väg åt det här hållet – vi jobbade med Skype, men var på väg att gå över till Teams.

Tack vare det som hände genom pandemin så gick allt mycket snabbare än vad det annars hade gjort, menar Joanna Bergström.

Socialt har pandemin påverkat Tarketts medarbetare på olika sätt.

– I produktionen är det nödvändigt att arbetslag fortsätter att verka tillsammans, men vi har gjort vad vi kunnat för att enheterna ska vara så små som möjligt, att de består av samma personer så långt det går och att de olika arbetslagen inte överlappar varandra. Det har varit en del schematekniska utmaningar, säger Joanna Bergström.

Överlämningarna gjordes med enbart en person från ena skiftet och en från det andra skiftet – aldrig fler.

I produktionen har man alltså fortsatt att ha sina närmsta kolleger, vid arbetsstationen och i fikarummet.

För kontorspersonal har det varit annorlunda under pandemin. Tjänstemännen har minimerat sin tid ute i produktionen och de har under restriktionstiden uppmanats att, när det är möjligt, arbeta hemifrån. Tarkett stängde inte kontoren, men medarbetarna och deras närmsta chef har haft som uppgift att prata om vad som fungerar för dem och vad som samtidigt känns säkert.

I Tarketts organisation finns tjänstemän i olika funktioner och positioner. Joanna Bergström har en plats på kontoret i Hanaskog, men hon arbetar också på Tarketts fabrik i Ronneby. På båda arbetsplatserna rör hon sig också ute i produktionen.

– I Hanaskog är vi ett 30-tal tjänstemän och en hel del av oss lämnar normalt sett kontoret för att på olika sätt delta i projekt och sätta rutiner med produktionspersonalen. Bland annat är säkerheten ett tema som vi arbetar mycket med tillsammans, säger Joanna Bergström.

Nu när det återgår till att personalgrupperna kan vara större, och att de får blanda sig med varandra, så är det tydligt att det finns ett uppdämt behov av att få ses igen.

– Det är tydligt att det fysiska mötet inte kan ersättas helt och hållet. Teams och andra liknande verktyg, och vad man kan åstadkomma med dem, är väldigt bra, men de har också begränsningar. Det går inte att få samma gemenskap och dynamik som vid ett fysiskt möte. Ett digitalt möte känns hackigare, mer staccato. Vi får inte samma möjlighet att använda oss av – och att läsa av – kroppsspråk. 

– Det blir också svårare att kommentera och komma med inspel, säger Joanna Bergström.

– I dag vet vi att de personer som har kontorsarbeten normalt sett kan arbeta var som helst där det finns en dator och en för arbetsuppgiften tillräckligt kraftfull uppkoppling.

På Tarketts nordiska huvudkontor i Sollentuna finns HR-chefen Mari Wennström. Hennes ansvar är 190 anställda inom säljorganisationen, som också innefattar marknad, kundservice och finans.

När pandemin blev ett faktum fick samtliga jobba hemifrån och det blev förstås en ny vardag. Men distansarbete, eller att ha personal på andra platser än på kontoret, var inget okänt för den här delen av Tarkett. Nästan hälften av företagets anställda finns i Finland, Norge eller Danmark, och inom Sverige är säljarna i sin tur spridda över landet och höll redan kontakt med sina teamledare på distans.

– Visst hade vi en vana med att anställda befann sig på olika håll, men pandemin skapade nya utmaningar. Till exempel kunde våra säljare inte göra kundbesök som vanligt eftersom vissa kunder hade besöksförbud, säger Mari Wennström.

Till skillnad mot i Hanaskog är samtliga i personalen tjänstemän, vilket innebar att Sollentuna kunde hantera hemarbetet på ett annat sätt.

– I en grupp med både tjänstemän och produktion behöver hänsyn tas till att alla inte kan arbeta på distans och hitta lösningar på det. Hos oss vi inte tänka på det sättet. Däremot tyckte vissa att det var tråkigt att inte kunna vara på kontoret eller svårt utifrån förutsättningarna hemma, så när läget blev mer stabilt hittade vi sätt för dem att komma tillbaka, säger Mari Wennström.

I dag utvecklar sig en form av hybridarbete på Tarketts kontor i Sollentuna där tiden på ett mer uppstyrt sätt kan delas mellan distans- och kontorsarbete. Erfarenheterna från pandemitiden har bidragit till en snabb omställning, som utifrån allt som hänt väger över till det positiva. 

– Vi har hittat nya sätt att arbeta ihop och det har vässat våra rutiner för bland annat uppföljning och utvärdering – sättet vi har kontakt på helt enkelt. 

Vi har blivit mer digitala och hittat kreativa lösningar. Vi har också märkt att många tycker det är väldigt roligt att kunna träffa sina kollegor på riktigt igen, säger Mari Talpila Wennström. 

På Tarkett i Hanaskog arbetade det för knappt hundra år sedan 900 personer. I dag är arbetsstyrkan betydligt mindre, produktionen betydligt större. Robotar och andra maskiner har effektiviserat processen enormt mycket. 

Självkörande truckar är inte längre science fiction utan en realitet som allt fler svenska industrier inför just nu. Kanske är det inte enbart tjänstemän som kan arbeta hemifrån i en framtid som ligger närmare än vi tror. 

Robotar gör redan nu stora delar av det faktiska arbetet och människorna övervakar, ställer in, finjusterar och finns där om något är på väg att gå på tok. Med utvecklingen av AI-robotar kan utvecklingen ta ytterligare nya steg. 

– I dag finns inte tekniken, men vi vet att den finns där runt hörnet och det kan öppna för nya sätt att se på arbeten inom industrin, säger Joanna Bergström. 

Något som är en realitet redan i dag på ett helt annat sätt än innan pandemin är att distansarbete alltid finns på bordet vid anställningsintervjuer. 

– Vi vill inte sätta en regel runt distansarbete, men att det är en möjlighet och att det liksom många andra saker är en förhandlingsfråga och något man får ta ställning till utifrån de behov som företaget har och vilka önskemål och krav som den arbetssökande har. Det ger nya möjligheter för båda parter. Vi kan attrahera personer som annars inte skulle kunna tänka sig att flytta från storstadsområden och personer som är intresserade av att arbeta hos oss, men inte har möjlighet att flytta sig själva och sin familj permanent kan tycka att delvis distansarbete kan vara en möjlighet, säger Joanna Bergström. 

TEXT STEFAN SKOGMARK FOTO LARS DAREBERG 

LDåsa

CORONAMARKNADEN Marknaden för privatkunder återhämtade sig snabbast under pandemin, medan kunder kopplade till resebranschen, som hotell, var försiktigare med investeringar i nya golv.

LDŒsa

Marie Haggö, maskinställare och teamledare, tillhör en yrkesgrupp där distansarbete ännu inte är genomförbart..

LDåsa

Frågan om distansarbete kommer numera upp i anställningsintervjuer. ”Det ger oss nya möjligheter vid anställningar”, säger Joanna Bergström.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen