Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / NÄR SPECIAL BLEV STANDARD

NÄR SPECIAL BLEV STANDARD

Vimmerbyhus står än så länge emot i en utmanad trähusindustri med lågkonjunktur och minskade orderingångar – tack vare en vinnande och snabbfotad flexibilitet.

”Vi lade om helt. Kunden ska i princip kunna komma med en servettskiss.”

Stämningen är nästintill uppsluppen när de tre ägarna tar emot i Vimmerbyhus lokaler.

– De har säkert redan satt rubriken: ”Pojkarna som blev män på tre år”, säger Joakim Ivarsson med glimten i ögat.

Linus Blom och Albin Aronsson skrattar åt kollegan och själv drar Joakim också på smilbanden åt den fiktiva löpsedeln – även om det ligger ett visst mått av sanning i rubrikförslaget.

– Det känns faktiskt lite så, förklarar Joakim Ivarsson. Vi kastade oss in i det här utan att ha så stor erfarenhet av att driva företag och utan att känna varandra så väl.

– Men vad skönt det är att vara tre ändå. Man har alltid någon att bolla med, säger Albin Aronsson.

Linus Blom konstaterar:

– Vi har så olika egenskaper. Jag sålde mycket hus, du var byggnadsingenjören.

Han nickar mot Albin Aronsson.

– Och du var inte så gråhårig för tre år sedan, fortsätter Linus med ett garv, vänd mot Joakim Ivarsson.

Jo, visst ligger det en styrka i att tre personligheter, med olika kompetenser, samarbetar när man får möjlighet att ta över ett anrikt familjeföretag som småländska Vimmerbyhus. Historien börjar redan på 1930-talet då grundaren Runar Carlenskog inleder sin verksamhet med handel av timmer och skogsråvaror. För att själv kunna förädla trävarorna startar Runar ett sågverk på 1940- talet. Själva grunden till det som i dag är Vimmerbyhus läggs 1955 genom förvärvet av en lådfabrik som tillverkar ölbackar, potatislådor och sockerlådor. Här påbörjas resan med hustillverkning och en verksamhet som utvecklas till att stå på tre ben: takstolstillverkning, en en byggvaruhandel och, med hjälp av alltmer moderna metoder och tekniker, så småningom tillverkning av lösvirkeshus till prefabricerade huselement och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Sonen Ove Carlenskog fortsätter att utveckla varumärket Vimmerbyhus men när det närmar sig generationsskifte saknas arvingar. 2017 beslutar sig Ove för att sälja bygghandeln.

– Och två år senare sålde han Vimmerbyhus till oss. Ove värnade om varumärket och ville att det skulle fortsätta att drivas här i Vimmerby, men hela verksamheten gick in i något slags pausläge under försäljningen när inget hände. Under den tiden gick vi alla tre och funderade på att kanske ta över, och när vi pratade med varandra insåg vi att vi alla tänkt samma sak, berättar Linus Blom. 

Joakim, Linus och Albin hade då inte arbetat i företaget mer än ett par år och Joakim Ivarsson var nytillträdd vd. Men den unga trion kände starkt att Vimmerbyhus hade en inneboende potential. Man var också överens om behovet att skruva både på kundlöfte och strategi för att nå ut på marknaden med full kraft.

– På husmarknaden har det varit en tydlig trend att jobba mer och mer mot kataloghus. De stora hustillverkarna standardiserar mer och mer, konstaterar Joakim Ivarsson.

Och även Vimmerbyhus hade kataloghus.

– Men vi sålde dem inte och därför utvecklade vi dem inte heller, säger Linus Blom. Krutet de senaste åren hade mest lagts på större projekt med bostadsrättsföreningar och företag som kunder. Bara cirka 20 procent av försäljningen låg på privatmarknaden.

– Men vi lade om strategin helt och valde att göra tvärtom. Vi ville utgå från kundens önskemål, så att kunden i princip ska kunna komma hit med en skiss på en servett och vi kan rita och designa utifrån det. I dag har vi omvända förhållanden där 80 procent av försäljningen av villor, parhus och sommarstugor går till privatmarknaden, säger Joakim Ivarsson.

När det gäller dotterbolaget, varumärket Carlenskogs takstolar, som trion också tog över, har man även där valt en omvänd strategi.

– 2019 gick försäljningen av takstolar framför allt till privatpersoner, men här jobbar vi i dag med flera av landets större aktörer och projekt som ger oss större volymer.

Försäljningen av takstolar har mer än fördubblats sedan man valde att rikta in sig på större projekt och färre kunder. Därför har produktionen taktat upp och går i dag i tvåskift. Dessutom har man precis startat en ny fabrik där tillverkning kommit igång under oktober.

Valet att låta Vimmerbyhus satsa mer på kundunika byggnationer visade sig vara helt rätt drag på en privatmarknad där coronapandemin bidrog till att flyttlassen gick från storstad till landsbygd. Dessutom, förklarar Albin Aronsson, är själva husfabriken perfekt anpassad för att bygga kundanpassat:

– Produktionen är skräddarsydd för att vara flexibel. Vi är väldigt duktiga på att ställa om. Detta var något vi ärvde när vi tog över – en extremt bra produktion – och därifrån har vi kunnat utveckla vår försäljning.

Där andra husfabriker jobbar med spikportaler och produktionslinor som maximerar produktionen utifrån fasta modulmått så har Vimmerbyhus valt att göra special till standard.

– Vi kan göra väggblock som är upp till 3,2 meter höga utan att det påverkar produktiviteten negativt. Det är en småländsk inställning, man spottar i näven och löser problemen – och man hjälps åt. Det är en inställning som sitter i väggarna, säger Albin Aronsson.

Här i husfabriken produceras i genomsnitt mellan 50 och 60 enheter, det vill säga ungefär en standardvilla, per år – med kapacitet att gå upp till 80–85 enheter. Sedan semestern har man gått upp i tvåskift för att möta efterfrågan på kundunika hus.

– Vår stora styrka är personalens kompetens och yrkesstolthet. När vi rekryterar är det yrkeskompetensen vi söker, för här bygger vi olika varje dag, säger Joakim.

Och rekryterar gör man kontinuerligt. Sedan ägarskiftet för 3,5 år sedan har man gått från 37 till 66 anställda.

– Men uniciteten i vårt sätt att jobba gör att vi inte kan takta upp för snabbt, då knakar det i organisationen. Vi siktar på en sund tillväxt när det gäller omsättning med cirka 10 procent per år, säger Linus Blom.

Omsättningsökning är för närvarande också ett dåligt mått på tillväxt, konstaterar Linus, eftersom en stor del ligger i ökade materialpriser. Och här kommer vi in på utmaningarna som Vimmerbyhus har att hantera, liksom alla andra kollegor i branschen. Försenade leveranser och skenande materialpriser skapar problem för alla. Ingen är starkare än sin svagaste länk.

– Ett hus är ganska produktkrävande. Vår inköpsavdelning har fått ställa om vad gäller ledtider och leveranstider, men vår framgångsfaktor har legat i att vi är små och ganska snabbfotade, förklarar Albin Aronsson.

Osäkerheten i leverantörsledet är fortfarande en stor utmaning, liksom energipriserna som gör att vissa leverantörer tvingas pausa verksamheten när man inte längre har råd att köra maskinerna – vilket i sin tur förstärker leveransproblematiken. Lägg därtill Rysslands invasion av Ukraina.

Så hur hanterar man hög efterfrågan men bristande tillgång? Joakim Ivarsson svarar:

– Vi har lösningsorienterade leverantörer och även våra kunder är öppna för andra alternativ. Det finns en stor förståelse för att tänka andra lösningar än det där ek-golvet man så gärna ville ha.

– Samtidigt, fortsätter Joakim, är det ju inte roligt att behöva ringa och säga till kunden att du inte kan få exakt det där du vill ha. Det är ju ändå livets största investering.

Att köpkraften står inför rejäla utmaningar framåt är ändå ett faktum. Konjunkturen vänder neråt, inflationen skenar och räntorna stiger.

– Allt det som händer i omvärlden avgör vilka strategiska steg vi måste ta framåt, men vi måste hålla i vårt engagemang, ta det till nästa steg och fortsätta att utveckla Vimmerbyhus så att vi inte blir passiva ägare. Konjunkturen kommer att gå ner, men det kommer fortfarande att byggas hus och här gäller det för oss att hitta rätt nisch, konstaterar vd Joakim Ivarsson.

Till exempel ökar efterfrågan på energieffektiva hus. För några år sedan försökte Vimmerbyhus att lägga till solceller som standard vid nybyggen. Då var marknaden inte mogen för det.

– I dag är det ett helt annat läge, förklarar Albin Aronsson.

Det stora problemet, menar Linus, är att det under lång tid varit allt för billigt att köpa hus. En ”orimligt låg ränta” har gjort att drömmen om 180 kvadratmeter boyta med dubbelgarage och pool har blivit verklighet för många.

– I dag får du tänka om, kanske köpa 150 kvadrat, enkelgarage och vänta med att bygga den där poolen. Man får helt enkelt krympa sin dröm litegrann, säger Linus Blom.

Framför allt märker han och de två andra ägarna av Vimmerbyhus att kunden utvärderar boendekostnad på ett nytt sätt.

– Förr var frågan bara – vad kostar huset? I dag tittar våra kunder mer och mer på den totala boendekostnaden. Vi ser att med fokusområden som materialpriser, ränta och energipriser kommer att behöva förändra våra produkter.

TEXT GABRIELLA MELLERGÅRDH FOTO JONAS LJUNGDAHL

JOAKIM IVARSSON, Linus Blom och Albin Aronsson tog över Vimmerbyhus strax innan pandemin bröt ut. Trots kaos i omvärlden har de nästan fördubblat personalstyrkan.

JOAKIM IVARSSON, Linus Blom och Albin Aronsson tog över Vimmerbyhus strax innan pandemin bröt ut.
Trots kaos i omvärlden har de nästan fördubblat personalstyrkan.

VÄGGBLOCKEN i fabriken kan variera i höjd utan att produktionstakten behöver sänkas.

VÄGGBLOCKEN i fabriken kan variera i höjd utan att produktionstakten behöver sänkas.

Fotograf Jonas Ljungdahl

TILLVERKNINGEN av takstolar har mer än fördubblats sedan de nya ägarna kom in. Ökningen är så stor att man nu under hösten har startat en ny fabrik för just takstolar.

Fotograf Jonas Ljungdahl

VIMMERBYHUS succérecept med stor flexibilitet bygger mycket på kompetent personal. ”När vi rekryterar är det yrkeskompetens vi framför allt söker. För här bygger vi olika varje dag”, säger vd:n Joakim Ivarsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen