Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / MED HUSTILLVERKNING GENOM LIVET

MED HUSTILLVERKNING GENOM LIVET

Mångårige branschprofilen Mikael Olsson, 62, har varit med i både upp- och nedgång. Om orderstockarna fylls på efter sommaren kan vi slippa en djup 90-talskris, säger småhusindustrins nestor som fortfarande är djupt involverad. Men – nu som konsult och mentor.

Mikael Olsson var inte mer än åtta år när han första gången kom i kontakt med trähusindustrin.

Profilen

MIKAEL OLSSON BOR: i Linköping med sin fru Heléne och jaktlabradoren Esther YRKE: Senior Rådgivare och vd-mentorvia egna bolaget Chateau Plateau AB, Bolagsverket sa nej till mina första namnförslag. – Vi bodde på Platåvägen vid det här tillfället, och utifrån var adress slog jag till med Chateau Plateau som företagsnamn. Det godkändes. FRITIDSINTRESSE: Resor, vandringar och sport. På vintern åker vi gärna skidor i svenska fjällvärlden. På sommaren är vi i vårt hus på Öland.

– Jag kan fortfarande komma ihåg hur det luktade när jag sprang omkring nere på fabriken där pappa jobbade. Han var produktionschef på Gullringshus, berättar Mikael.

Det är inte heller många år av hans dryga 40 år i arbetslivet som Mikael Olsson varit utanför småhustillverkningen.

– Det började redan när jag var 18. Då gick jag in som vanlig arbetare i produktionen, vilket jag har haft nytta av längre fram. Sedan har det blivit olika chefspositioner, bland annat hos flera tillverkare.

När han räknar efter visar det sig bara vara vid några få tillfällen han arbetat på företag utanför småhusbranschen.

– Jag jobbade bl.a. några år hos Jonsereds och sedan även ett par år inom bilindustrin, förklarar Mikael Olsson - då vd på Holmgrens Bil AB.

– Men annars har jag alltid dragits tillbaka till husindustrin.

För den som kollar upp Mikael Olssons cv på Linkedin.com ser man att listan på chefspositioner inom småhusindustrin är minst sagt lång. Redan innan han hade fyllt 30 var han vd på Boro Mockfjärd. Därefter följde några år som vd i Holland för Myresjö Nederland BV, vd och koncernchef på Myresjöhus samt vd på Eksjöhus respektive Trivselhus.

Man kan även konstatera att det Mikael Olsson inte vet om svensk småhusindustri inte är värt att veta.

Och – nu vid 62 års ålder driver han ett litet konsultbolag som tar sig an lagom många uppdrag.

– I ett av uppdragen är det mycket kring kostnadskontroll och produktutveckling. I ett annat handlar det om kvalitetssäkring med ett företag som har stark tillväxt. Generellt sett har vi nu bra kvalitet inom branschen. Den har förbättrats, berättar Mikael Olsson.

– I ytterligare uppdrag är det fokus på lönsamhet och ledarskap. Jag har en metod kring målstyrd ledarskap som jag gärna delar med mig av. För att bli framgångsrik tror jag verkligen på tydliga mål och en bra kommunikation.

Mikael Olsson är även styrelseordförande hos Almi i Jönköpings län samt styrelseordförande för Roxx Communications Group.

– Men jag är inte ute och letar nya uppdrag. Det här är snarare gamla kontakter som hört av sig. Det viktigt att ha en bra balans i livet, menar Mikael.

För några år sedan när – han var mitt inne i den hektiska vd-perioden – tog dock karriären en oväntad vändning.

– Det var just innan julen 2019 som min läkare kom med ett besked som dramatiskt (? drastiskt) kom att förändra min vardag. Om jag skulle kunna bli frisk var jag tvungen att fokusera på mig själv. Och för mig var det inte aktuellt att ta tjänstledigt och hoppas på att kunna komma tillbaka, säger Mikael Olsson.

Han förklarar också att beslutet blev extra tufft eftersom Trivselhus, där han var vd sedan ett och ett halvt år, var mitt uppe i ett stort förändringsoch utvecklingsarbete.

– När jag kom in företaget sommaren 2018 var vi inte lönsamma och vi sjösatte ett stort förändringsarbete. Det var stora organisationsförändringar och en ny inriktning för hur vi skulle ta oss an marknaden med våra varumärken. Att hoppa av i detta läge var frustrerande. Men sjukdomen var så pass allvarlig att det fanns inga alternativ, berättar Mikael Olsson.

Som så många andra företagsledare inom industrin har han sett olika sorts lågkonjunkturer komma och gå genom åren.

– Oftast pratar man om att det kommer en dipp ungefär vart sjunde år. Beroende på lite olika skeenden håller de i sig under tolv till 24 månader. Sedan har det stabiliserats igen, säger Mikael Olsson.

Men han kommer också ihåg den så kallade 90-talskrisen när lågkonjunkturen blev längre än två år och flera av de allra största husföretagen slogs ut.

– Det fanns många orsaker. Men lågkonjunkturen kom också i ett skede där vi hade byggt i kapp den bostadsbrist som funnits under 70- och 80-talet. Team Boro gick i konkurs och Gullringshus stängde. Den här krisen slog verkligen hårt mot branschen, berättar Mikael Olsson.

Den finanskris som uppstod 2008 och Lehmankraschen menar dock Mikael Olsson var snabbt övergående.

– Redan 2009 kunde vi anställa folk igen. Men problemet för vår bransch är att vi återkommande tvingas säga upp kompetenta medarbetare och att det gör många osäkra om de skall våga välja vår bransch, när efterfrågan ökar.

Mikael Olsson har nu en förhoppning om att den nye bostadsministern Andreas Carlson ska verkställa de förslag han kommit med, exempelvis mer byggbar mark och enklare byggregler – ett par områden som just TMF Trähus (trähusgruppen inom TMF) drivit under många år och önskat förändringar av, och där Mikael varit väldigt engagerad.

– Vi vet ju att det finns många hushåll som skulle flytta till ett nytt småhus bara det finns möjlighet. Men om räntorna kan börjar vända neråt igen efter sommaren kan vi kanske se en ljusning, tror Mikael Olsson.

– Branschen måste jobba med mer produktutveckling och ta fram yteffektiva bostäder som möter kundernas ekonomiska möjligheter. Att sälja och leverera hus i lågprissegmentet är dessutom mycket lönsamt.

Mikael Olsson ser också att de många prishöjningar som branschen drabbats av under de senaste åren minskar just nu. Bland annat har virkespriserna rört sig nedåt två kvartal i rad. Sedan måste flera leverantörer, däribland en värmepumptillverkare, ändra sin prisstrategi om de skall vara kvar som leverantör till husbranschen.

– Men energikostnaderna är fortfarande ett problem som är svårlöst. Dock är det så att våra nyproducerade småhus i dag är väldigt energieffektiva och snart tror jag det blir standard att alla hus levereras med solceller på taket. Konstigt vore det annars.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen