Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vilka behöver gå första hjälpen och hjärt-lungräddning?

Vilka behöver gå första hjälpen och hjärt-lungräddning?

Vi har haft en diskussion på jobbet om första hjälpen och hjärt-lungräddning. Vi undrar över vilka som måste gå, vad en kurs bör innehålla samt hur ofta vi måste repetera kunskapen?

SVAR: Reglerna anger inga exakta siffror i några av ovanstående frågor men säger att det ska finnas tillräckligt många personer som kan ge första hjälpen och att det ska finnas första hjälpen-utrustning på lämpliga ställen i tillräcklig omfattning.

På mer riskfyllda arbetsplatser med farliga maskiner och kemiska ämnen skiljer sig behovet från ett kontor. Med hjälp av en riskbedömning kan första hjälpen och krisstöd planeras så det passar verksamheten.

Bra beredskap och rutiner skapar gynnsammare förutsättningar för akuta hjälpinsatser. Utbildningen bör omfatta L-ABC, och gärna kompletteras med hjärt-lungräddning. Utbildningen behöver också hållas aktuell med återkommande praktiska övningar. Hur ofta bestäms av riskbedömningen.

(L=livsfarligt läge A=andning, B=blödning C=cirkulationssvikt HLR= hjärt-lungräddning)

Läs mer i Arbetsmiljöverkets regler AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd.

Rickard Lindberg, rådgivare arbetsmiljö, säkerhet och hälsa på TMF

Rickard Lindberg, rådgivare arbetsmiljö, säkerhet och hälsa på TMF

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen