Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget

Reportaget

 • Det nya normala

  Det nya normala

  Pandemin vände på kort tid upp och ned på det mesta i världen. Hos golvtillverkaren Tarkett i Hanaskog närmar man sig det nya normala som de flesta andra genom att prova sig fram. Nu när restriktionerna hävs – kan man  gå tillbaka till hur det var innan Corona-utbrottet  eller är allt förändrat i grunden?  Joanna Bergström, med titeln…

 • TA I TRÄ ÄR FRAMTIDEN

  TA I TRÄ ÄR FRAMTIDEN

  Det är när man ser hans egendesignade skrivbord som man förstår att Amin Hassani hamnat rätt. På gymnasieprogrammet för finsnickeri- och möbeldesign har han fått känna på arbetslivet vid praktikperioderna. Men han har också fått driva sina egna projekt som det läckra skrivbordet han nu fingrar på. Utifrån ser skolan ganska anonym ut där den…

 • ”KLIMATARBETET ÄR EN LÄRANDEPROCESS”

  ”KLIMATARBETET ÄR EN LÄRANDEPROCESS”

  Fiskarhedenvillan i Borlänge är väl förberedda inför kommande klimatkrav från Boverket. Redan nu är livscykelanalyser av företagets småhus en del av det vardagliga arbetet och flera pågående projekt siktar mot att lära sig själva, leverantörer och kunder om hur framtidens hus ska byggas och användas. På Erik Jäderbrinks datorskärm växer staplar och cirkeldiagram fram som…

 • I FIN FORM FÖR EXPORT

  I FIN FORM FÖR EXPORT

  I 30 år har de haft stjärnstatus på den internationella premiummarknaden. Men vägen har varit lång och gropig för David design. ”Det handlar om att inte ge upp. Många har sagt att vi är för små för att klara mycket av det vi gör. Men man kan också säga att vi inte har råd att…

 • MER SNACK OCH MER VERKSTAD

  MER SNACK OCH MER VERKSTAD

  Problem som uppstod hos Dörr & Portbolaget berodde sällan på maskinerna, materialet eller människan. Orsaken var så gott som alltid kommunikationen. I forskningsprojektet The Whispering Game skapade smålänningarna nya verktyg för ett smidigare flöde av både information och produkter – samt högre effektivitet och ett större lugn på golvet. I det som tidigare var en…

 • SNABB ANPASSNING TILL DIGITALA KUNDMÖTEN

  SNABB ANPASSNING TILL DIGITALA KUNDMÖTEN

  Inga fysiska möten och begränsade kontakter. Den digitala tekniken har rekordsnabbt öppnat upp nya vägar till kunderna – och förändrat säljstrategierna för all framtid. En bred informationskampanj, en köpanmälan och ett uppföljande möte mellan mäklare och kund som leder till avslut. Så ser i korta drag försäljningsprocessen ut när ett nytt bostadsprojekt lanseras. Åtminstone under…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen