Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Nya villkor – nya metoder

Nya villkor – nya metoder

Efter en för många annorlunda sommar har de flesta nu återgått till sina arbeten och viss normalitet. Vad som är ett normalt i arbetslivet i dag är dock svårt att säga. Väldigt många har inte varit på sina arbetsplatser sedan i mars. I många näringsgrenar har den ekonomiska aktiviteten nästan avstannat helt medan det finns branscher som istället ökat rejält.

Bland TMF:s medlemsföretag finns hela spektrat. De som levererar till butiks- och besöksnäringen har drabbats mycket hårt medan leverantörer till byggvaruhandeln i många fall kan visa upp rekordsiffror. Det byggs dock fortfarande och orderingången är relativt god. Med en ökad aktivitet i ekonomin hoppas vi att investeringar i möbler och inredning ska ta fart igen.

Det är svårt att bedöma vilka de långsiktiga konsekvenserna blir, men helt säkert kommer det att påverka hur vi reser, möts och inreder. Kommer man t.ex att vilja resa till möten som tidigare, eller har pandemin lett till permanenta digitala mötesformer?

Som alltid är det imponerande att se hur företagandet och företagsamma människor blixtsnabbt ställer om och anpassar sig till förändring. Nya förutsättningar skapar nya möjligheter, produkter och affärsmetoder Du läser mer HÄR.

Ett område som med säkerhet påverkas är höstens avtalsförhandlingar. Att hitta en lönenivå som kan accepteras av andra sektorer där vissa kanske helt saknar betalningsförmåga, parallellt med det partsgemensamma målet om industrins förstärkta konkurrenskraft, blir en utmaning värd namnet. Vi ska dessutom, på kort tid, förhandla fram ny reglering kring LAS. Mycket pekar på att det kan bli en spännande höst och hot om lagstiftning är något som vi alltid lever med. Därvidlag är tiderna, pandemi eller inte, oförändrade.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen