Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Med uppdrag att ta Möbelfakta in i framtiden

Med uppdrag att ta Möbelfakta in i framtiden

Sedan maj i år har Johan Söderqvist, från IVL Svenska Miljöinstitutet, huvudansvaret att utveckla Möbelfakta för en internationalisering där cirkulära affärsmodeller, livscykelinformation och socialt ansvarstagande blir allt viktigare.

Har du hunnit sätta dig in i ditt nya uppdrag?

JOHAN SÖDERQVIST Aktuell: Arbetar på IVL Svenska Miljöinstitutet och leder utvecklingen av Möbelfakta. Bakgrund: Teknisk licentiatexamen från KTH. Johan Söderqvist har en bakgrund inom byggsektorn där han arbetat med teknik- och affärsutveckling, digitalisering och hållbarhetsfrågor, främst hos byggmaterialleverantörer. Så tillbringar jag en ledig dag: Går upp tidigt och springer, sedan njuter jag av en lång frukost med familjen.

JOHAN SÖDERQVIST
Aktuell: Arbetar på IVL Svenska Miljöinstitutet och leder utvecklingen av Möbelfakta.
Bakgrund: Teknisk licentiatexamen från KTH. Johan Söderqvist har en bakgrund inom byggsektorn där han arbetat med teknik- och affärsutveckling, digitalisering och hållbarhetsfrågor, främst hos byggmaterialleverantörer.
Så tillbringar jag en ledig dag: Går upp tidigt och springer, sedan njuter jag av en lång frukost med familjen.

– Uppgiften är tydlig, men det viktigaste är att formulera prioriteringarna för utvecklingen framöver.

Möbelfakta är ett av de bredaste märkningssystemen med sina tre kravområden kvalitet, miljö och socialt ansvar, och detta ställer i sin tur mycket höga krav – både på företagen som märker sina möbler och på systemet i sig. Kvaliteten i processerna för krav, deklarering och granskning borgar för hög trovärdighet. Detta har byggts upp och förfinats under flera år.

Det är nu nästan tio år sedan Möbelfakta nylanserades med sina tre kravområden. Hur ser du på utvecklingen för märkningssystemet – i branschen, men även i jämförelse med andra märkningar på marknaden?

– En viktig uppgift är att fortsatt förankra Möbelfakta nationellt och internationellt. Dessutom har omställningen till cirkulära affärsmodeller blivit nödvändig inför framtiden och detta har också stort fokus inom branschen. Möbelfakta har tilldelats FoU-medel under tre år för att skapa förutsättningar för cirkularitet inom möbelbranschen genom kriterie- och systemutveckling. Inom detta område finns till exempel utmaningen med spårbarhet av produkter som ska ut på marknaden en andra gång och vi vill utnyttja digitalisering för att skapa nya möjligheter att hantera detta.

– Vi har också etablerat ett externt kriterieråd som hade sitt första möte i oktober. Rådets sammansättning avspeglar en hög sakkompetens med representation från industrin, upphandlande part, akademi och institut – en nyckelfaktor för att utveckla relevanta och enhetliga kriterier i en internationell kontext.

Är märkning och märkningssystem viktigare nu än förr när det gäller upphandlingar?

– Utan tvekan, och de kommer att bli ännu viktigare i framtiden – inte minst med allt högre krav på hållbarhet i rollen som upphandlare. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger möjligheter för upphandlare att ställa krav på märkning och i ett led i detta är att Möbelfakta, under kommande år, ökar sin integritet och självständighet som system, i enlighet med bland annat LOU och EU-direktiv. Och – att man i den här processen ökar samarbetet med IVL Svenska Miljöinstitutet.

– IVL har en hög trovärdighet inom hållbarhet och kommer att kunna bidra med resurser och kompetens. IVL ger också stora möjligheter till synergier med t.ex. dotterbolaget EPD International som hanterar miljövarudeklarationer, och många projekt inom cirkulär ekonomi.

Om du får önska fritt – vad ligger topp-tre på önskelistan för Möbelfakta de närmaste tio åren?

– Internationellt kompatibla kriterier, etablerade metoder för cirkulära möbelflöden och en möbelbransch som får erkännande för sitt arbete när det gäller socialt ansvarstagande.

TEXT CECILIA UHLER
FOTO IVL

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen