Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Matchningen måste bättras

Matchningen måste bättras

Ännu en gång tvingas vi konstatera att den fråga som medlemsföretagen, i kontakter med TMF, sätter överst på sin prioriteringslista är kompetensförsörjningen. Även om det självfallet är glädjande att företagen betraktar detta som en strategisk fråga är det tråkigt att behöva konstatera att tonläget blir alltmer desperat. På alla nivåer i verksamheterna är det svårt att hitta folk. Att ha rätt personer med rätt kompetens på rätt plats utifrån vad organisationen behöver – både i dag och i morgon – är en överlevnadsfråga för att företagen och verksamheten ska kunna växa.

En förutsättning som närmast kan betraktas som infrastruktur är bra utbildning hela vägen från grundskola, över gymnasiet till universitet. Detta inkluderar såväl grundutbildning som yrkesutbildning och forskning. Tiden i skolan måste utnyttjas mer effektivt så att eleverna får fler timmar till både teori och färdighetsträning. Företagen måste även få ökat inflytande över utbildningarnas upplägg, omfattning och innehåll.

En arena där så kan ske är industrins samarbete Teknikcollege, där kommuner, företag och skolor samverkar för att se till att utbildningsinnehållet inte bara är relevant utan även håller hög kvalitet. Till dem av er som inte redan är engagerade i Teknikcollege skickar jag en stark uppmaning att bli det omgående. Jag kan lova att det lönar sig.

Sverige har sedan några år problem när det gäller utbildningens och arbetsmarknadens matchningsfunktion. Detta är problematiskt eftersom det innebär risk för överutbildning av vissa icke efterfrågade kompetenser samtidigt som det inte utbildas till andra, mer efterfrågade, behov. Från TMF:s sida vill vi därför satsa mer på yrkeshögskolor och Yrkesvux, som visat sig ha hög träffsäkerhet och bra kvalitet. Dessa måste byggas ut och bli en del av det ordinarie utbildningssystemet. Dessutom måste kvaliteten i utbildningssystemet bli bättre och rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden öka.

Det finns onekligen mycket för företag, branscher och beslutsfattare att ta tag i, och i det här numret lyfter vi behovet av integrering, företagskultur och inkludering mot Framtidens arbetsplats.

Det företag och den bransch som tidigast och bäst lyckas lösa detta kommer att skapa ovärderliga konkurrensfördelar. Vad politiken gör återstår ju, i varje fall i skrivande stund, att se.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen