Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Projekt 20 K Småhus – för ett fördubblat småhusbyggande

Projekt 20 K Småhus – för ett fördubblat småhusbyggande

Cirka 70 % av svenskarna säger sig föredra småhus som boendeform – ändå utgörs endast drygt 40 % av dagens bostadsbestånd av småhus. Det är en ekvation som TMF vill råda bot på. Under hösten fick TMF, via styrelsebeslut, klartecken för 20K Småhus – ett angeläget projekt som styrgruppen TMF Trähus lobbat för en längre tid. Målet: Att gå från 10 000 till 20 000 småhus och därmed bygga lika många småhus per invånare som stora delar av Europa.

MG_0967

I korthet handlar 20K Småhus om att sätta ännu större tryck på bostadsfrågan och nyproduktion av småhus utifrån ett hållbarhetsperspektiv – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Länge har småhus tappat mark gentemot övrig höghusbebyggelse på ett sätt som inte står i relation till den kunskap som idag finns för ett hållbart samhällsbygge och en hållbar, varierad stadsbebyggelse.

Problemen i dag beror bland annat på ett värderingsmässigt motstånd mot småhus – baserat på antaganden om flerbostadshus och förtätning som ett miljömässigt klokare boendealternativ, agglomerationseffekter av tätt placerade hus samt behov av hushållning med mark.

Men även strukturer inom kommunala planerings- och beslutsprocesser samt kreditrestriktioner missgynnar boendeformen.

– Sverige har ett småhusbyggande som – relaterat till såväl medborgarnas värderingar som jämförbara länder – är omotiverat lågt, menar Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. En ökning från dagens cirka 10 000 småhus per år till 20 000 är därför ett, visserligen högt, men rimligt mål. Om varje småhus, lågt räknat, är värt en miljon kr för branschen innebär det en omsättningsökning på 10 miljarder kr/år.

– Projektet 20K får även positiva spridningseffekter för samtliga våra bygginredningsrelaterade produkter som dörrar, fönster, kök- och badinredningar, trappor och trägolv. 20K Småhus ska jobba långsiktigt med opinionsbildning för en positivare syn på ökad variation för byggandet samt att identifiera och försöka åtgärda de strukturer som hämmar småhusbyggandet. Målgruppen är politiker, tjänstemän, arkitekter, samhällsplanerare, media och allmänhet.

Gustaf Edgren betonar att projektet inte jobbar för fler småhus på bekostnad av lägenheter i flerbostadshus, utan snarare vill framhålla vikten av en ökad variation i den kommunala planeringen och ett ökat bostadsbyggande i totalen.

Syftet är att långsiktigt skapa en bättre och starkare marknad för småhusindustrin samt att ge småhusproducenterna långsiktiga förutsättningar och en stabilare efterfrågan på en högre nivå än dagens.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen