Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv

Perspektiv

 • Isabelle ger oss svaren om design och hjärnan

  Isabelle ger oss svaren om design och hjärnan

  Kan vårt välmående styras av arkitektur, design, färger och material? Finns det verkligen belägg för att kliniskt vita kontor kan hämma välmåendet eller förbättra arbetsmiljön? Frågorna är många för Isabelle Sjövall - en av världens mest meriterade forskare inom neurodesign.   Många frågor inom möbler, arkitektur, färger och design har traditionellt setts som tycke och smak. En person med starka åsikter har sagt att ”så här ska det vara för…

 • Fler småhus i växande städer – men inte tillräckligt

  Fler småhus i växande städer – men inte tillräckligt

  Är Jönköping och Uppsala representanter för en trend som går emot förtätning av stadskärnor? Städerna har i alla fall initierat regler för en ökning av småhusbyggandet. ”Jag är ute varannan helg och placerar hus med den framtida husägaren”, säger Anders Samuelsson, ordförande i Jönköpings stadsbyggnadsnämnd. Ändå menar TMF att det finns mycket mer att göra på småhusfronten – något man bland…

 • Arbetsvillkorsdirektivet – detta behöver du känna till

  Arbetsvillkorsdirektivet – detta behöver du känna till

  Med anledning av implementeringen av EU:s arbetsvillkorsdirektiv i LAS har arbetsgivare fått utökad skyldighet att lämna skriftlig information om anställningsvillkor. Ändringarna trädde i kraft den 29 juni 2022 och syftar till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor föranställda. Vad innebär de nya reglerna för arbetsgivare? Utökad informationsskyldighet Arbetsgivare har redan före ändringarna haft en skyldighet enligt anställningsskyddslagen (LAS § 6c) att lämna skriftlig information till arbetstagare…

 • Avgörande förändringar för dig som arbetsgivare

  Avgörande förändringar för dig som arbetsgivare

  Nytt EU-direktiv som påverkar anställningsförfarandet samt nytt huvudavtal som reformerar arbetsrätten gör att du som arbetsgivare står inför flera nya och viktiga förändringar i höst. Det gäller bland annat angående flexibiliteten och omställningen på arbetsmarknaden, men även ifråga om utökad skyldighet att lämna skriftlig information vid anställning. Vad är nytt framöver och vad behöver du känna till? Trä & Möbelforum reder ut.  …

 • SPÅRBARHET: ”Digitala produktpass driver den cirkulära ekonomin framåt”

  SPÅRBARHET: ”Digitala produktpass driver den cirkulära ekonomin framåt”

  EU-kommissionen har nu tagit fram ett lagförslag för hur tillverkningsindustrin ska arbeta för att nå målet om netto noll-utsläpp av växthusgaser senast 2050 och där hållbara produkter ska vara norm på den inre europeiska marknaden. Gabriella Kemendi, generalsekreterare för den europeiska möbelindustrins organisation EFIC, berättar hur hon ser på branschens möjligheter att bidra – exempelvis…

 • En modell under hot?

  En modell under hot?

  EU-krav på minimilöner och ”fripassagerarlogik” är två hot mot den svenska modellen för lönesättning. I en ny bok lanserar professor Lotta Stern reformförslag som framtidssäkrar parternas fortsatta självbestämmande. Den svenska modellen för att komma överens mellan arbetsgivareorganisationer och fackförbund står stark. Det manifesteras inte minst när avtal om löner och arbetsförhållanden förhandlas fram under ganska…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen