Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / Så lär hon studenter att tänka trä
Sherwin-Williams

Så lär hon studenter att tänka trä

Kerstin Johansen vill att framtidens studenter ska tänka trä när de arbetar med produktutveckling och produktion. I sitt arbete som lärare och forskare på Linköpings universitet utmanar hon dem därför att på olika sätt använda träbaserade material i olika projekt, men också att hitta helt nya sätt att förädla trä. Det och mycket annat kommer hon att tala om när hon öppnar årets Wood Fusion på Trä och Teknik 2014.

Hallå-där!-Kerstin-Johansen

Varför vill du att dina studenter ska bli mer nyfikna på trä?

– Trä är vår egen svenska råvara och jag tycker att det känns viktigt att de får möjlighet att vara med och påverka och utveckla den industri vi har. Det handlar inte bara om att hindra en utflytt utan att behålla och lyfta kompetensen. Studenterna idag är miljödrivna och mycket medvetna om sina materialval. De vågar ifrågasätta traditionella normer och är nyfikna på nya material. Vi vill att de även tänker och överväger trä vid produktutveckling och produktion oavsett vilken industri de hamnar i efter sin utbildning.

Hur har du gått tillväga för att öka intresset?

– Vi har omformat våra kurser för att göra dem mer attraktiva och på så sätt förbereda våra studenter för en bredare materialpalett där trä ingår. Vi har även genomfört olika samverkansprojekt mellan industri och akademi där vi till exempel tittar mycket på själva produktionsprocessen och hur den kan effektiviseras.

Varför är just samverkan mellan industri och akademi så viktig?

– När forskning och företag närmar sig varandra kan vi utveckla många nya projekt tillsammans. Företagen får större möjligheter att vara med och identifiera relevanta problemställningar och snabbare ta del av forskningsresultaten.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med nya, träbaserade material?

– Den stora utmaningen ligger i att klara av att bearbeta och framställa produkter av de olika träfiberbaserade material som är på gång. Det ställer krav på leverantörerna som måste kunna tillhandahålla bra materialdata. Möjligheten med alla dessa nya material är att vi kan nå ut till helt nya kundgrupper.

Hur tror du att hantverk och traditionell tillverkning kan fungera tillsammans med modern, automatiserad produktion?

– För mig handlar hantverk om en känsla och en upplevelse vilket inte hindrar att man kan lägga in vissa moment av automation i exempelvis bearbetning och montering.


 Kerstin Johansen 

AKTUELL: Öppnar Wood Fusion på stundande Trä och Teknik i Göteborg. 

GÖR: Teknisk doktor och forskare inom det produktionstekniska området med fokus på produktionens samspel med produktutveckling och materialval. Favorit i trä: Blyertspennan! Jag har haft blyertspennor i plast men de ger inte alls samma känsla varken när man vässar dem eller håller dem i handen.

TRÄFAVORIT: Blyertspennan! Jag har haft blyertspennor i plast men de ger inte alls samma känsla varken när man vässar dem eller håller dem i handen.Wood Fusion

Wood Fusion äger rum den 2–5 september 2014 och är en del av Trä & Teknikmässan, norra Europas ledande mötesplats för träindustrin. Tanken bakom Wood Fusion är att låta människor, material och maskiner mötas för att hitta inspiration och skapa  innovationer som genererar nya affärer.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen