Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / På rätt sida inför framtiden

På rätt sida inför framtiden

Sommaren är nu över och de allra flesta har återvänt till arbete och skolor efter en tids ledighet. För egen del kändes det både roligt och viktigt att åter engagera sig i verkligt meningsfulla, och för samhället viktiga, frågor där TMF:s medlemsföretag har en stor roll att spela. Sommaren för min del har nämligen även inneburit insikter om det akuta i de stora utmaningar vi står inför; inte minst när det gäller klimat- och hållbarhetsfrågan.

Jag har i sommar haft förmånen att besöka såväl de allra nordligaste delarna av Sverige som de södra delarna av Europa, och en sak som var tydlig är hur väder-, eller klimatförändringar, påverkar. I norr drar sig glaciärerna tillbaka och snötäcken krymper.

I Sydeuropa syns spår efter skogsbränder och marken är gul och förtorkad. I Tyskland som vi passerade på väg söderut torkar floderna ut och vattennivåerna i Rhen är så låga att många fartyg inte längre kan frakta varor på floden. Även om det kan kännas dystopiskt är det skönt att verka för branscher som är i fronten i klimatomställningen och som arbetar med den enda förnybara råvaran.

Att befinna sig i den del av näringslivet där lösningen på många samhällsutmaningar finns, i stället för där problemen skapas, är också en av de saker som gör min vardag som vd på TMF otroligt motiverande. Det är hos företagen man har innovationskraften och förmågan, och det är där förändringen kan ske. Ska den nödvändiga omställningen ske måste dock näringslivet ges förutsättningar att bidra.

I det här numret av tidningen berättar vi just om uppfinningsrikedomen hos ett av TMF:s relativt nyblivna medlemsföretag, som i högsta grad ökar affären och den internationella konkurrenskraften. Jag är helt övertygad om att det är där svaret på framtidens utmaningar ligger och det är ju alltid kul att stå på rätt sida inför framtiden.

David Johnsson

Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen