Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Avgörande förändringar för dig som arbetsgivare

Avgörande förändringar för dig som arbetsgivare

Nytt EU-direktiv som påverkar anställningsförfarandet samt nytt huvudavtal som reformerar arbetsrätten gör att du som arbetsgivare står inför flera nya och viktiga förändringar i höst. Det gäller bland annat angående flexibiliteten och omställningen på arbetsmarknaden, men även ifråga om utökad skyldighet att lämna skriftlig information vid anställning. Vad är nytt framöver och vad behöver du känna till? Trä & Möbelforum reder ut.

Den 23 juni skrev Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson och förhandlingschef Anna Freij under det nya huvudavtalet för flexibilitet, trygghet och omställning på arbetsmarknaden – dagen efter parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Avtalet signerades tillsammans med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Det innebär ett nytt huvudavtal efter hela 84 år; och ett avtal som av många bedöms som modernt och anpassat efter dagens arbetsmarknad.

anna_freij-900x900

Anna Freij

– Det här är ett viktigt avtal som ger oss ett regelverk som är väl anpassat för dagens arbetsmarknad. TMF:s medlemsföretag får nu en större möjlighet till flexibilitet, samtidigt som företagens medarbetare får ökad trygghet, säger Anna Freij förhandlingschef på TMF.

Den ökade flexibiliteten består framför allt i att företagen får större möjlighet att behålla nyckelkompetenser vid situationer där man måste säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist. För de anställda innebär den ökade tryggheten ett mer omfattande stöd för att få ett nytt jobb om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, samt mycket förmånliga möjligheter till vidareutbildning.

– Det är viktigt att komma ihåg att de stärkta möjligheterna till vidareutbildning och omställning är förmåner för den anställde, utvecklar TMF:s expert på kompetensförsörjning Henrik Smedmark. Samtidigt innebär det att det skapas större möjligheter att rusta såväl medarbetare som arbetssökande på ett nytt sätt. Det innebär också att det kan skapas ett utbud av utbildningar som idag saknas för till exempel yrkeskompetens.

TMF:s vd David Johnsson kompletterar:

– Det nya huvudavtalet är väl balanserat utifrån hur dagens arbetsmarknad fungerar, både för arbetsgivare och arbetstagare. På dagens rörliga arbetsmarknad handlar trygghet om att ha möjlighet att hålla sin kompetens uppdaterad och att snabbt få stöd för att få ett nytt jobb om det behövs.

– Detta är ett historiskt avtal och visar på styrkan med den svenska partsmodellen där vi parter har kraften att anpassa regelverken utifrån arbetsmarknadens förändrade behov.

Det formella beslutet att ansluta sig till huvudavtalet togs enhälligt på TMF:s styrelsemöte i juni, och det nya huvudavtalet börjar gälla från och med 1 oktober.

En förutsättning för avtalet var de regeländringarna inom bland annat LAS som parterna krävt, och som riksdagen röstade igenom den 8 juni. Dessa regeländringar börjar också gälla från den 1 oktober.

De parter som ännu inte skrivit under avtalet har fram till den 30 september på sig om man vill vara med när det nya avtalet börjar gälla. Har man valt att avstå huvudavtalet gäller den lagstiftning som riksdagen fattat beslut om.

Kort om förändringarna

Begreppet ”saklig grund” för uppsägning ersätts med ”sakliga skäl” och innefattar både arbetsbrist och personliga skäl.

Arbetsgivaren får utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist

Anställningen upphör vid pågående tvist om en uppsägnings giltighet (förutom för facklig förtroendeman av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen).

Särskilda turordningsregler samt omställningstid gäller när arbetstagares sysselsättningsgrad sänks (”hyvling”).

Anställda på bemanningsföretag får en utökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag eller kompensationsersättning efter 24 månaders placeringstid.

Anställda får tillgång till ett utökat omställningsstöd vid uppsägning.

Anställda får förmånliga möjligheter till att utbilda sig under arbetslivet.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen