Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Poster skapade av Daniel Nilsson
Daniel Nilsson
 • ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

  ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

  TMF:s långsiktiga exportsatsning är nu inne i första delprojektet; analyser – fokuserade på fyra utvalda marknader – via experthjälp från Business Sweden. Ett projekt som är finansierat av Tillväxtverket samt de fyra regionerna Västra Götaland, Skåne, Jönköping och Kronoberg. Och TMF:s involverade medlemsföretag tror mycket på stödet – både ifråga om nuvarande, men inte minst…

 • Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

  Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

  Även skolan har påverkats av den pågående Coronapandemin, och en effekt är att dubbelt så många högstadieelever kommer att behöva prao under läsåret. Detta innebär en stor möjlighet för ditt företag att marknadsföra dig gentemot framtidens arbetskraft. För att underlätta för er att skapa spännande och värdefulla prao-platser har TMF sedan några år en prao-…

 • Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

  Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

  Råvarubristen i kombination med de kraftigt ökade priserna på trävaror och många andra råvaror har varit ett stort problem för den träförädlande industrin och möbelindustrin de senaste månaderna– vilket TMF lyft via olika pressaktiviteter och som synts i lokala reportage och nyhetsinslag. ”De svenska företagen inom branschen är ofta relativt småskaliga och kommer därför lätt…

 • Administratören som älskar administration

  Administratören som älskar administration

  ”Många tror att administration är urtrist. Jag älskar administration och tycker om att strukturera saker och ting. Därför gillar jag mitt jobb”, säger Carina Gisler, administratör inom TMF:s Arbetsgivarstöd. Hon började på Trä- och Möbelföregen 2012 och hade redan då med elva år på Grafiska Företagen en gedigen erfarenhet av att arbeta med medlemsorganisationer inom…

 • Ny branschstandard för källsortering i bostäder

  Ny branschstandard för källsortering i bostäder

  Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder. Förutom att uppnå en samsyn kring transparenta krav vill man bidra till en hållbar samhällsutveckling. – Vi ställde oss frågan "hur kan köksföretagen bidra till en hållbar samhällsutveckling…

 • Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

  Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

  Sveriges trä- och möbelföretag väntar sig ökade produktionsvolymer och försäljningspriser. Ett ökande intresse för cirkularitet och hållbarhet driver dessutom upp efterfrågan på svensktillverkade och hållbara småhus samt möbler och inredning. När Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserade sin branschrapport TMF 306 grader den 17 juni lyftes medlemmarnas arbete med hållbarhet fram. – Rapporten visar att hållbarhet…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen