Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Poster skapade av Daniel Nilsson
Daniel Nilsson
 • Almedalen: Bordet i fokus

  Almedalen: Bordet i fokus

  Bord var ett centralt begrepp för TMF under årets Almedalsvecka. Till att börja med genom de sittningar vi hade i Träffpunkt TMF (G.A.D:s showroom) under tre förmiddagar (2–4 juli), för det andra via de givande rundabordssamtal om framtidens arbetsgivare samt framtidens kollektivavtal som skett i samarbete med SLA, och sist men inte minst – via…

 • Vad gäller skattemässigt vid utbetalning av avgångsvederlag?

  Trä- och Möbelföretagen (TMF) får ibland frågor om hur ett avgångsvederlag till en anställd eller före detta anställd ska hanteras skattemässigt. Nedan följer en allmän beskrivning av de skattemässiga frågeställningarna. Det är dock viktigt att understryka att ett företag alltid måste stämma av frågan med sin ekonomiavdelning eller sin revisor i det enskilda fallet. I…

 • Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

  Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

  Industrin digitaliseras i allt större utsträckning, men vad innebär egentligen begreppet? Vad menas med digital transformation och hur kan företag ta sig an utmaningen på bästa sätt? Hur kan Industri 4.0 bidra till att effektivisera verksamheten? Vi ger dig svar under vår Digitala Produktionsdag – den 25 september i Nässjö. Under dagen kan du ta…

 • Matbordet som kopplar upp förstagångsväljare till riksdagen

  Matbordet som kopplar upp förstagångsväljare till riksdagen

  För att ge förstagångsväljare en chans att prata direkt med politiker inför valet 2018 har TMF skapat ”Table of Discussion” – ett tvådelat, interaktivt matbord som kopplar upp ungdomar till riksdag och regering. Genom var sin integrerad skärm kan ”Table of Discussion” få personer som annars är långt ifrån varandra att sitta tillsammans vid samma…

 • TMF:s styrelse utökad

  TMF:s styrelse utökad

  TMF:s styrelse utökas med en ledamot under kommande verksamhetsår, 2018–2019, och består numera av tio ledamöter samt ordförande. Claes Hansson, koncernchef på Götenehus, får förnyat förtroende som styrelseordförande medan Henrik Hjalmarsson, Inwidos Sverige- och Norgechef, blir ny ledamot. Henrik Hjalmarsson, 41 år, ursprungligen från Kristianstad men numera boende i Lomma, har gedigen styrelserutin. Innan han…

 • TMF:s Årsmöte Festligt, fullsatt och tänkvärt

  TMF:s Årsmöte Festligt, fullsatt och tänkvärt

  När Alexander Bard och Robert Karjel inspirerade och underhöll på TMF:s årsmöte var det ofta nära mellan skratt och skrämselhicka. Heldagen på Hotell Clarion Sign lockade närmare 200 deltagare. IT-filosofen Alexander Bard älskar att få med åhörarna på vindlande tankeresor kring hur makten sett ut och förflyttat sig genom historien. En bärande tes i hans…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen