Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Poster skapade av Daniel Nilsson
Daniel Nilsson
 • TMF bidrar till ny träkompetens på Chalmers

  TMF bidrar till ny träkompetens på Chalmers

  Trä- och Möbelföretagen, TMF, och Svenskt Trä finansierar tillsammans med Chalmers en ny forskningsassistent, Dr. Robert Jockwer. Jockwer tillträder sin tjänst i februari 2019 och kommer bland annat att främja utbildningar för träkonstruktörer på Chalmers. – Vi har arbetat länge med detta och är väldigt glada över att tjänsten äntligen är tillsatt, säger TMF:s vd…

 • Branschanpassad webbutbildning för att energieffektivisera företag

  Branschanpassad webbutbildning för att energieffektivisera företag

  Energimyndigheten och TMF håller på att ta fram en webbutbildning om energieffektivisering, anpassad för små och medelstora företag inom trä- och möbelindustrin. I samarbetet tar man hjälp av företag, som varit med på resan och bidrar med goda exempel. Det finns många fördelar med att bli medveten om företagets energianvändning – såsom att stärka varumärket…

 • Trähusdagarna 2019: Varför är svensk huskonstruktion så het i Nordamerika?

  Trähusdagarna 2019: Varför är svensk huskonstruktion så het i Nordamerika?

  Vad intresserar amerikaner när det gäller svenska hus och vårt sätt att ta sig an huskonstruktion? Den 13–14 mars – under årets Trähusdagar – kan du höra mer när Scott Hedges delar med sig av sina erfarenheter och intryck. Scott Hedges har verkat i Sverige sedan 2006 – de senaste åren med att marknadsföra svensk trähusindustri och svensk…

 • Ny kommununikationschef på TMF

  Ny kommununikationschef på TMF

  TMF har från och med januari en kommunikationschef, Sophie Hammarskjöld. Sophie har lång erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från såväl konsultverksamhet som tidigare kommunikationschefsbefattningar, däribland på Sveriges Ingenjörer. Sophie Hammarskjöld kommer närmast från kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson där hon arbetat som rådgivare, projektledare och skribent inom corporate communications och finansiell kommunikation. Vad lockar med TMF? –…

 • TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

  TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

  Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling. FN har med Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling, vilket TMF haft som utgångspunkt för att formulera mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete. Under Stockholm Furniture & Light Fair lyfter vi just Agenda 2030…

 • Den enda, hållbara vägen

  Den enda, hållbara vägen

  Arbetet med miljöfrågor har fått allt större fokus under senare år. Hållbarhet, cirkularitet och klimat hanteras inte lättvindigt och med vänsterhanden av någon, och för näringslivet har detta i ordets rätta bemärkelse blivit överlevnadsfrågor. Det företag som i dag inte kan visa att man har miljöfrågan i fokus har sannolikt en tuff, men möjligen inte…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen