Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Inblick / TMF:s Corona-information

TMF:s Corona-information

Vi uppdaterar kontinuerligt en särskild Corona-sida på vår webbplats med senaste nytt – arbetsrättsligt, ansvarsmässigt och affärsmässigt. Ett viktigt verktyg är de centrala kollektivavtal som möjliggör korttidsarbete samt omställningsstöd (som nu är tillgängligt att söka) På sidan hittar du även Coronainformation från våra olika samarbetsparter.

>> Läs mer HÄR

Företagsenkäter

TMF har genomfört två företagsenkäter sedan Corona-pandemin bröt ut, där en tredje skickades ut under andra halvan av augusti.

Syftet med den första enkäten var snarare att få en uppfattning och ett underlag om hur krisen hade påverkat våra medlemsföretag inför slutförhandlingarna om löneökningarna. Dessa förhandlingar är nu framflyttade till oktober.

De två följande enkäterna har breddat frågebatteriet för att hämta in medlemmarnas utmaningar, såväl bransch- som arbetsgivarmässigt.

TMF:s handlingsplan i samband med Corona

Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad med bibehållen nyproduktion

• Påskynda utredningarna och reformerna gällande riksintressen och strandskydd i syfte att tillgängliggöra mer byggbar mark. Det är sedan länge väl känt att dessa regleringar minskar tillgången på byggbar mark vilket driver upp kostnaderna för och håller nere utbudet av nyproducerade bostäder.

• Ta bort det andra amorteringskravet permanent. I den lågkonjunktur vi nu har framför oss måste vi göra allt för att upprätthålla höga nivåer på nyproduktionen, byggbar detaljplanelagd mark och en god efterfrågan. Att permanent ta bort det andra amorteringskravet ökar således även hushållens köpkraft och därmed konsumtion.

• Minska kontantinsatskravet från 15 till 10 procent. Vid en sådan åtgärd möjliggörs det första bostadsköpet för flertalet personer vilket bidrar till en stabilare bostadsmarknad och en stabiliserad efterfrågan som medför fortsatt nyproduktion. En minskad kontantinsats skulle även bidra till ett lägre sparande och ökad konsumtion inom stora grupper i samhället.

• Förstärk resurserna till lantmäteriet för att minska handläggningstiderna, i dagsläget ligger handläggningstid på klyvning av tomt på 18 månader vilket är ohållbart och hämmar den ekonomiska utvecklingen.

Krisåtgärder för en bibehållen trä- och möbelindustri

• Höj ROT-avdraget till 50 procent för att stimulera renoveringar och ombyggnationer.

• Tidigarelägg reparationer och upprustning av statligt ägda lokaler och fastigheter.

• Återinför stöd till renovering och energieffektivisering i linje med rekommendationer i Riksrevisionens granskningsrapport (RIR 2019:25).

• Efter avslutad remissrunda beträffande utredningen Moderna Byggregler (SOU: 2019:68) bör beslut och laga kraft ske snabbt gällande ombyggnad i plan- och bygglagen.

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen