Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / TMF:s styrelse 2022–2023: Nyval av Johan Magnusson och Frida Scherdén

TMF:s styrelse 2022–2023: Nyval av Johan Magnusson och Frida Scherdén

TMF:s styrelse utökas till nio personer, exklusive TMF;s vd, kommande verksamhetsår där Beatrice Henriksson, Svenska Fönster, avsagt sig sitt uppdrag, med parallella nyval av Johan Magnusson, AB Gustaf Kähr samt Frida Scherdén, Eksjöhus. Claes Hansson, Götenehus Group AB, fick förnyat förtroende som styrelseordförande.

Med omval av Claes Hansson, Jonas Hernborg och Johan Jonsson samt de nämnda nyvalen ser därmed styrelsen ut på följande sätt 2022-2023:

Ordförande

Claes Hansson, Götenehus Group AB – omval

Vice ordförande

Johan Jonsson, Drömtrappor AB – omval

Ledamöter

Henric Fransson, Ballingslöv AB

Malin Hedlund, Säters Snickerifabrik AB

Jonas Hernborg, Elitfönster AB – omval

David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Johan Magnusson, Ab Gustaf Kähr – nyval

Robert Petersson, Kinnarps AB

Frida Scherdén, Eksjöhus AB – nyval

Marcus Westdahl, EFG European Furniture Group AB

Fotnot: Varje styrelseledamot väljs på två år.

TMFs styrelse gruppbild - 02_2022_JULIANA FéLLDIN

Stående fr v: Robert Petersson, Johan Jonsson, Jonas Hernborg, Henric Fransson, David Johnsson, Johan Magnusson och Malin Hedlund. Sittande fr v: Frida Scherdén, Claes Hansson och Marcus Westdahl.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen