Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Har den anställde rätt att behålla en gammal, högre lön vid omplacering?

  Har den anställde rätt att behålla en gammal, högre lön vid omplacering?

  FRÅGA: Vi har en tjänsteman som har blivit omplacerad till en annan tjänst/befattning med en lägre lön i samband med en arbetsbrist. Den anställde kräver nu att få behålla den gamla, högre lönen under en period motsvarande uppsägningstiden enligt kollektivavtalet. Har han verkligen rätt till det? SVAR: Inledningsvis kan konstateras att lagen om anställningsskydd i…

 • Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

  Vad händer om hen blir sjuk under semestern?

  FRÅGA: Jag har en anställd som har ganska många frånvarotillfällen på grund av sjukdom. Vad händer om hen blir sjuk exempelvis fem dagar under semestern och då kontaktar mig och vill ha sjuklön i stället för semester? Kan hen kräva det? SVAR: I paragraf 15 Semesterlagen framgår det att om det under semesterledigheten infaller en…

 • Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

  Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

  SVAR: Under senare tid har TMF fått frågan om det finns några begränsningar i vilka frågor som arbetsgivaren får ställa till en arbetssökande. Detta mot bakgrund av att det finns sju diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till. För ett företag kan det t ex vara viktigt att reda ut sakförhållandena så att föräldraledighet kan planeras i…

 • Vilka behöver gå första hjälpen och hjärt-lungräddning?

  Vilka behöver gå första hjälpen och hjärt-lungräddning?

  Vi har haft en diskussion på jobbet om första hjälpen och hjärt-lungräddning. Vi undrar över vilka som måste gå, vad en kurs bör innehålla samt hur ofta vi måste repetera kunskapen? SVAR: Reglerna anger inga exakta siffror i några av ovanstående frågor men säger att det ska finnas tillräckligt många personer som kan ge första…

 • Vad gäller skattemässigt vid utbetalning av avgångsvederlag?

  Trä- och Möbelföretagen (TMF) får ibland frågor om hur ett avgångsvederlag till en anställd eller före detta anställd ska hanteras skattemässigt. Nedan följer en allmän beskrivning av de skattemässiga frågeställningarna. Det är dock viktigt att understryka att ett företag alltid måste stämma av frågan med sin ekonomiavdelning eller sin revisor i det enskilda fallet. I…

 • Gäller kollektivavtalet utomlands? Vårt bolag planerar att skicka en arbetstagare utomlands under ett halvår. Gäller bestämmelserna i kollektivavtalet under denna tid?

  Utgångspunkten i svensk rätt är att ett svenskt kollektivavtal inte reglerar arbete utanför Sverige. Skälet till detta är att svenska kollektivavtal sluts under den underförstådda förutsättningen att det endast reglerar arbete inom landet. En annan sak är att vissa villkor i ett svenskt kollektivavtal vid en eventuell prövning kan fylla ut det enskilda anställningsavtalet i…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen