Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Hur länge gäller tystnadsplikten?

  Hur länge gäller tystnadsplikten?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.   Hur länge gäller tystnadsplikten? I en överenskommelse om avslutande av en anställning anges att tystnadsplikt råder kring överenskommelsen. Hur länge gäller tystnadsplikten och vilka krav kan man rikta mot den part som bryter mot den? Olika typer av sekretessklausuler (tystnadsplikt) är vanliga i…

 • Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?

  Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.     Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan? Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter (namn och bild) på de anställda på företagets webbplats?   Normalt kan arbetsgivaren publicera uppgifter om de anställdas namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och andra arbetsrelaterade uppgifter…

 • Får styrelseinformation spridas?

  Får styrelseinformation spridas?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Katia Storm, förhandlare, arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor    Får styrelseinformation spridas?   Har en arbetstagarrepresentant i en styrelse tystnadsplikt?   Det finns ingen uttrycklig tystnadsplikt inskriven varken i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (LSA) eller i aktiebolagslagen (ABL), men en arbetstagarrepresentant (ATR)…

 • Hur länge får ett förstadagsintyg gälla?

  Hur länge får ett förstadagsintyg gälla?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Katia Storm, förhandlare, arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor Hur länge får ett förstadagsintyg löpa? Jag har flera anställda som jag begärt förstadagsintyg på. Nu undrar jag på hur lång tid ett sådant får löpa på? I sjuklönelagen likväl som i träindustriavtalet regleras möjligheten för…

 • Var ska min skatt betalas?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Katia Storm, förhandlare, arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor Var ska skatten betalas? Jag har en anställd som ska arbeta utomlands i Österrike (utstationerad) under två år. Nu undrar jag var sociala avgifter och skatt ska betalas, och om svensk lag och kollektivavtal gäller…

 • Varför ställs krav på högre utbildning?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, svarar på dina frågor Varför ställs krav på högre utbildning? Varför har arbetsgivare inom trä- och möbelindustrin allt oftare börja ställa krav på att folk ska ha högre teknisk utbildning? Och varför just nu, och inte tidigare? Det finns flera…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen