Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Ska förhandlingen ske med tjänstemannafacket?

  Ska förhandlingar ske med tjänstemannafacken trots att personalminskningen enbart rör arbetare eller vice versa? tare eller vice versa? En vanlig fråga till TMF är om arbetsgivaren verkligen är förhandlingsskyldig med samtliga avtalsmotparter vid en driftsinskränkning som enbart berör t. ex. arbetarsidan. Även om ett beslut om driftsinskränkning enbart berör personalstyrkan på t. ex. arbetarsidan innebär…

 • Till vem ska jag skicka en förhandlingsframställan?

  Till vem ska jag skicka en förhandlingsframställan?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Till vem ska jag skicka en förhandlingsframställan? På det nya företag där jag har börjat arbeta finns det ingen lokal facklig klubb. Jag ska nu tillsätta en chefstjänst och jag känner till att jag innan anställningen tillsätts är förhandlingsskyldig enligt MBL. Jag undrar dock…

 • Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

  Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

    Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.   Vi har underrättat en arbetstagare om att dennes provanställning kommer att avbrytas i förtid. Vi har samtidigt varslat berörd arbetstagarorganisation om beskedet. Arbetstagarorganisationen har begärt överläggning och vill att överläggningen ska äga rum på arbetstagarens arbetsplats medan vi föredrar företagets huvudkontor, där…

 • Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?

  Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.     Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?  Har en arbetstagare som begärt och beviljats studieledighet. Har personen rätt att extrajobbba för en annan arbetsgivare under ledigheten?      Svaret är i princip nej. Rätt till ledighet från arbete för studier regleras i lagen om…

 • Semester under uppsägningstiden 

  Semester under uppsägningstiden 

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.     Semester under uppsägningstiden  Får arbetsgivaren förlägga semester under arbetstagares uppsägningstid?     Enligt 14 § semesterlagen finns det två fall som måste särskiljas då det gäller att avgöra om semester och uppsägningstid kan sammanfalla. 1) Uppsägning har skett och arbetsgivaren ska besluta…

 • Hur länge gäller tystnadsplikten?

  Hur länge gäller tystnadsplikten?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.   Hur länge gäller tystnadsplikten? I en överenskommelse om avslutande av en anställning anges att tystnadsplikt råder kring överenskommelsen. Hur länge gäller tystnadsplikten och vilka krav kan man rikta mot den part som bryter mot den? Olika typer av sekretessklausuler (tystnadsplikt) är vanliga i…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen