Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

  Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

    Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.   Vi har underrättat en arbetstagare om att dennes provanställning kommer att avbrytas i förtid. Vi har samtidigt varslat berörd arbetstagarorganisation om beskedet. Arbetstagarorganisationen har begärt överläggning och vill att överläggningen ska äga rum på arbetstagarens arbetsplats medan vi föredrar företagets huvudkontor, där…

 • Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?

  Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.     Får studieledig extraknäcka hos konkurrenten?  Har en arbetstagare som begärt och beviljats studieledighet. Har personen rätt att extrajobbba för en annan arbetsgivare under ledigheten?      Svaret är i princip nej. Rätt till ledighet från arbete för studier regleras i lagen om…

 • Semester under uppsägningstiden 

  Semester under uppsägningstiden 

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.     Semester under uppsägningstiden  Får arbetsgivaren förlägga semester under arbetstagares uppsägningstid?     Enligt 14 § semesterlagen finns det två fall som måste särskiljas då det gäller att avgöra om semester och uppsägningstid kan sammanfalla. 1) Uppsägning har skett och arbetsgivaren ska besluta…

 • Hur länge gäller tystnadsplikten?

  Hur länge gäller tystnadsplikten?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.   Hur länge gäller tystnadsplikten? I en överenskommelse om avslutande av en anställning anges att tystnadsplikt råder kring överenskommelsen. Hur länge gäller tystnadsplikten och vilka krav kan man rikta mot den part som bryter mot den? Olika typer av sekretessklausuler (tystnadsplikt) är vanliga i…

 • Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?

  Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.     Får jag lägga upp anställdas namn och bild på hemsidan? Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter (namn och bild) på de anställda på företagets webbplats?   Normalt kan arbetsgivaren publicera uppgifter om de anställdas namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och andra arbetsrelaterade uppgifter…

 • Får styrelseinformation spridas?

  Får styrelseinformation spridas?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Katia Storm, förhandlare, arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor    Får styrelseinformation spridas?   Har en arbetstagarrepresentant i en styrelse tystnadsplikt?   Det finns ingen uttrycklig tystnadsplikt inskriven varken i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (LSA) eller i aktiebolagslagen (ABL), men en arbetstagarrepresentant (ATR)…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen