Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar

Frågor & svar

 • Vad gäller skattemässigt vid utbetalning av avgångsvederlag?

  Trä- och Möbelföretagen (TMF) får ibland frågor om hur ett avgångsvederlag till en anställd eller före detta anställd ska hanteras skattemässigt. Nedan följer en allmän beskrivning av de skattemässiga frågeställningarna. Det är dock viktigt att understryka att ett företag alltid måste stämma av frågan med sin ekonomiavdelning eller sin revisor i det enskilda fallet. I…

 • Gäller kollektivavtalet utomlands? Vårt bolag planerar att skicka en arbetstagare utomlands under ett halvår. Gäller bestämmelserna i kollektivavtalet under denna tid?

  Utgångspunkten i svensk rätt är att ett svenskt kollektivavtal inte reglerar arbete utanför Sverige. Skälet till detta är att svenska kollektivavtal sluts under den underförstådda förutsättningen att det endast reglerar arbete inom landet. En annan sak är att vissa villkor i ett svenskt kollektivavtal vid en eventuell prövning kan fylla ut det enskilda anställningsavtalet i…

 • Vad får en anställd säga om företaget på sociala medier som?

  Genom de sociala medierna har det blivit oerhört mycket lättare att nå en stor krets människor och ibland kanske en betydligt större krets än man tänkt sig. Detta aktualiserar den arbetsrättsliga frågan om gränsdragningen mellan privatanställdas yttrandefrihet och lojalitetsplikt. Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden slagit fast att det finns ett grundläggande skydd för yttrandefrihet även…

 • Ska förhandlingen ske med tjänstemannafacket?

  Ska förhandlingar ske med tjänstemannafacken trots att personalminskningen enbart rör arbetare eller vice versa? tare eller vice versa? En vanlig fråga till TMF är om arbetsgivaren verkligen är förhandlingsskyldig med samtliga avtalsmotparter vid en driftsinskränkning som enbart berör t. ex. arbetarsidan. Även om ett beslut om driftsinskränkning enbart berör personalstyrkan på t. ex. arbetarsidan innebär…

 • Till vem ska jag skicka en förhandlingsframställan?

  Till vem ska jag skicka en förhandlingsframställan?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se. Till vem ska jag skicka en förhandlingsframställan? På det nya företag där jag har börjat arbeta finns det ingen lokal facklig klubb. Jag ska nu tillsätta en chefstjänst och jag känner till att jag innan anställningen tillsätts är förhandlingsskyldig enligt MBL. Jag undrar dock…

 • Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

  Finns inga bestämmelser om var en överläggning ska äga rum

    Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.   Vi har underrättat en arbetstagare om att dennes provanställning kommer att avbrytas i förtid. Vi har samtidigt varslat berörd arbetstagarorganisation om beskedet. Arbetstagarorganisationen har begärt överläggning och vill att överläggningen ska äga rum på arbetstagarens arbetsplats medan vi föredrar företagets huvudkontor, där…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen