Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad gäller skattemässigt vid utbetalning av avgångsvederlag?

Vad gäller skattemässigt vid utbetalning av avgångsvederlag?

Trä- och Möbelföretagen (TMF) får ibland frågor om hur ett avgångsvederlag till en anställd eller före detta anställd ska hanteras skattemässigt. Nedan följer en allmän beskrivning av de skattemässiga frågeställningarna. Det är dock viktigt att understryka att ett företag alltid måste stämma av frågan med sin ekonomiavdelning eller sin revisor i det enskilda fallet.

I samband med att någon blir uppsagd från sin anställning är det inte ovanligt att arbetsgivaren utbetalar avgångsvederlag till den som slutar sin anställning. I vissa fall kan avgångsvederlaget bestå av två delar. En del ska täcka lön under skälig uppsägningstid. Den andra delen kan vara en form av skadestånd eller en betalning för att ”köpa ut” en anställd.

Ett avgångsvederlag (även skadeståndsliknande delar) från arbetsgivaren utgör så gott som alltid skattepliktig inkomst av tjänst för den anställde. Arbetsgivaren är därför skyldig att innehålla preliminärskatt för arbetstagarens räkning.

Arbetsgivaren är dessutom skyldig att erlägga arbetsgivaravgifter enligt lag på hela avgångsvederlaget.

Avgångsvederlag är däremot inte pensionsgrundande i tjänstepensionen. På avgångsvederlaget ska arbetsgivaren således inte betala de kollektivavtalade försäkringsavgifterna. Detta gäller alla anställda (både arbetare och tjänstemän).

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Bengt Johansson, Chefsjurist, TMF, svarar.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen