Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

Industrin digitaliseras i allt större utsträckning, men vad innebär egentligen begreppet? Vad menas med digital transformation och hur kan företag ta sig an utmaningen på bästa sätt? Hur kan Industri 4.0 bidra till att effektivisera verksamheten? Vi ger dig svar under vår Digitala Produktionsdag – den 25 september i Nässjö.

output

Under dagen kan du ta del av intressanta föreläsningar och goda exempel. Bland annat berättar Samuel Holmström, vd på Lundqvist Trävaru, om hur företaget med hjälp av inspiration från Google och logik från spelvärlden omvandlats från traditionell trävaruindustri till ett av Sveriges i dag modernaste företag.. Dagen avslutas med en paneldiskussion.

Moderator är Beata Wickbom, en av Sveriges mest ansedda experter på digitaliseringens möjligheter och en flitigt anlitad föreläsare. Beata var nominerad till Årets moderator 2016.

Under TMF:s Digitala produktionsdag anordnas även miniutställningen Industri 4.0 med branschens maskinleverantörer.

TMF: s Digitala ProduktionsdagDatum: 25 september 2018

Tid: kl 10.00–17.00, miniutställning industri 4.0

Plats: Aulan, Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen