Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Digitala Produktionsdagen

Tag-arkiv: Digitala Produktionsdagen

  • Spännande exempel under Digitala Produktionsdagen

    Industrin digitaliseras i allt större utsträckning, men vad innebär begreppet och hur kan företag ta sig an utmaningen för att säkra största möjliga effekt av satsade resurser? Några av svaren gavs på TMF:s Digitala Produktionsdag i Skellefteå den 26 oktober. Bland flera intressanta talare fanns Anders Hektor från Näringsdepartementet som berättade om den digitaliseringsstrategi som…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen