Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Digitala Produktionsdagen

Tag-arkiv: Digitala Produktionsdagen

  • Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

    Digital Produktionsdag: Spelvärlden inspirerar träindustrin

    Industrin digitaliseras i allt större utsträckning, men vad innebär egentligen begreppet? Vad menas med digital transformation och hur kan företag ta sig an utmaningen på bästa sätt? Hur kan Industri 4.0 bidra till att effektivisera verksamheten? Vi ger dig svar under vår Digitala Produktionsdag – den 25 september i Nässjö. Under dagen kan du ta…

  • Spännande exempel under Digitala Produktionsdagen

    Industrin digitaliseras i allt större utsträckning, men vad innebär begreppet och hur kan företag ta sig an utmaningen för att säkra största möjliga effekt av satsade resurser? Några av svaren gavs på TMF:s Digitala Produktionsdag i Skellefteå den 26 oktober. Bland flera intressanta talare fanns Anders Hektor från Näringsdepartementet som berättade om den digitaliseringsstrategi som…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen