Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören

Redaktören

 • En spännande resa har börjat

  En spännande resa har börjat

  Cirkularitet börjar på allvar bli ett av samhällets mest uttalade ord. I den här tidningen har det också tagit mer plats under de senaste åren, möjligen mer plats än i andra liknande branschpublikationer. För trä- och möbelindustrin var tidigt ute med att se cirkulära affärsmodeller som ett viktigt led i utvecklingen mot ett mer hållbart…

 • Det bygger på samarbete

  Det bygger på samarbete

  Att köpa hus är mest av allt en känslostyrd aktivitet, säger Frida Scherdén och Anna Hernefrid – vd på småhustillverkarna Eksjöhus respektive Vårgårdahus. Vi träffas på Husknuten i Frölunda för Reportaget för Trä & Möbelforum #4 2019 och pratar bland annat om det stora beslutet att skaffa ett alldeles fabriksnytt hus. De berättar båda om att…

 • En modell för framtiden

  En modell för framtiden

  Inte bara trä- och möbelindustrin har en utmaning i att hitta framtidens personal, en låg arbetslöshet i landet gör att det överlag är svårt att hitta anställningsbara personer. Sveriges 50 000 företag inom tillverkningsindustrin måste lita till att en halv miljon människor, tio procent av antalet arbetsföra, väljer att arbeta hos dem i stället för…

 • Familjeklenoder för hela Sverige

  Familjeklenoder för hela Sverige

  De flesta som får den här tidningen verkar utanför storstadsregionerna, och det är ingen slump. Hans Sjögren, professorn i ekonomihistoria som intervjuas HÄR, har kommit fram till att det är på landsbygden svenska företag alltid har startats. I de flesta fall beror det på att det är där råvaran finns, men lika ofta på grund…

 • En hållbar agenda

  En hållbar agenda

  Kreativitet är troligen en av de viktigaste egenskaperna hos en företagare. Ur kreativiteten föds affärsidéer, produkter, tillverkningslösningar och mycket annat som gör att företag kan startas, utvecklas och leva vidare. Och när även hållbarhet i alla dess former läggs till ekvationen verkar det som om dessa kreatörer tänder till lite extra. Som om en ännu…

 • Företagskultur som strategi

  Företagskultur som strategi

  Framtidens arbetsplats kommer att ha en större andel robotar, men verkar samtidigt gå mot att bli mänskligare. Det finns en konsensus om att företag som vill bli framgångsrika vad gäller att nå sina resultat och att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna bör vara inkluderande och satsa på personalvård. Det här ska inte…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen