Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören

Redaktören

 • En modell för framtiden

  En modell för framtiden

  Inte bara trä- och möbelindustrin har en utmaning i att hitta framtidens personal, en låg arbetslöshet i landet gör att det överlag är svårt att hitta anställningsbara personer. Sveriges 50 000 företag inom tillverkningsindustrin måste lita till att en halv miljon människor, tio procent av antalet arbetsföra, väljer att arbeta hos dem i stället för…

 • Familjeklenoder för hela Sverige

  Familjeklenoder för hela Sverige

  De flesta som får den här tidningen verkar utanför storstadsregionerna, och det är ingen slump. Hans Sjögren, professorn i ekonomihistoria som intervjuas HÄR, har kommit fram till att det är på landsbygden svenska företag alltid har startats. I de flesta fall beror det på att det är där råvaran finns, men lika ofta på grund…

 • En hållbar agenda

  En hållbar agenda

  Kreativitet är troligen en av de viktigaste egenskaperna hos en företagare. Ur kreativiteten föds affärsidéer, produkter, tillverkningslösningar och mycket annat som gör att företag kan startas, utvecklas och leva vidare. Och när även hållbarhet i alla dess former läggs till ekvationen verkar det som om dessa kreatörer tänder till lite extra. Som om en ännu…

 • Företagskultur som strategi

  Företagskultur som strategi

  Framtidens arbetsplats kommer att ha en större andel robotar, men verkar samtidigt gå mot att bli mänskligare. Det finns en konsensus om att företag som vill bli framgångsrika vad gäller att nå sina resultat och att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna bör vara inkluderande och satsa på personalvård. Det här ska inte…

 • Ingenjörererna har gjort intåg

  Ingenjörererna har gjort intåg

  Utvecklingen på det tekniska området går fort, både vad gäller material och maskiner, och de allra flesta är överens om att det är framtiden för branschen. När vi talar om maskiner och robotar handlar det dock inte längre om enskilda verktyg som utför en manöver, utan snarare hela system som ska klara av flera uppgifter.…

 • Hållbarhet – ett begrepp för stort och smått

  Hållbarhet – ett begrepp för stort och smått

  Redan 1976 användes begreppet ”hållbarhet” för att beskriva en ekonomi som hade ”jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem”. De följande åren dök begreppet upp allt oftare, och i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som kom 1987 beskrevs hållbar utveckling med orden ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” –…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen