Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören

Redaktören

 • Ingenjörererna har gjort intåg

  Ingenjörererna har gjort intåg

  Utvecklingen på det tekniska området går fort, både vad gäller material och maskiner, och de allra flesta är överens om att det är framtiden för branschen. När vi talar om maskiner och robotar handlar det dock inte längre om enskilda verktyg som utför en manöver, utan snarare hela system som ska klara av flera uppgifter.…

 • Hållbarhet – ett begrepp för stort och smått

  Hållbarhet – ett begrepp för stort och smått

  Redan 1976 användes begreppet ”hållbarhet” för att beskriva en ekonomi som hade ”jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem”. De följande åren dök begreppet upp allt oftare, och i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som kom 1987 beskrevs hållbar utveckling med orden ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” –…

 • Akustik och historia i första Trä och Möbelforum 2018

  Akustik och historia i första Trä och Möbelforum 2018

  Våra sinnen är designade för att snabbt uppfatta saker i omgivningen och få oss att reagera för att rädda livhanken. En skarp lukt, ett prassel bakom ryggen, en besk smak – signalen till kroppen blir ”fly eller spotta ut”. Men hjärnan kan lära sig att stå ut med intrycken: vi vet att kaffet inte är…

 • Utrymme för tolkning

  Utrymme för tolkning

  Under arbetet med det här numret har vi fått höra många historier om hur olika man kan uppfatta detaljplaner, bygglov och annat som rör ett byggprojekt. ”Man” i det här fallet kan vara myndigheter och byggföretag, kommuner och entreprenörer, och saker som uppfattas olika kan vara (förrädiskt enkla) begrepp som småhus och radhus. I vårt…

 • Nya vägar

  Nya vägar

  Stigberoende innebär att vi gärna följer inlärda och invanda mönster i våra handlingar. Ett slags stigberoende kan tänkas vara att vi ställda inför pizzerians jättemeny ändå gör som vi brukar: beställer samma pizza som senast vi var där. Ett annat slags stigberoende är det som gör svenska företags ledningsgrupper homogena – nyrekryteringar görs ur samma…

 • Viktiga ordrar

  Viktiga ordrar

  Kostnaderna för uppförandet av Nya Karolinska Solna har varit en följetong i svenska medier under de senaste åren. I knivskarpa analyser, nyhetsavslöjanden, krönikor och debattartiklar har kostnaden på 25,7 miljarder kronor skärskådats och avhandlats. Och ännu vet man nog inte om prislappen blivit för dyr i relation till den världsklassiga vård som ska erbjudas på…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen