Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / En hållbar agenda

En hållbar agenda

Kreativitet är troligen en av de viktigaste egenskaperna hos en företagare. Ur kreativiteten föds affärsidéer, produkter, tillverkningslösningar och mycket annat som gör att företag kan startas, utvecklas och leva vidare. Och när även hållbarhet i alla dess former läggs till ekvationen verkar det som om dessa kreatörer tänder till lite extra. Som om en ännu tydligare ram av förutsättningar triggar i gång tankarna. Man skaffar sig koll på alternativa lösningar för material, transporter och produktion och gör hållbarhetsarbetet till en möjlighet i den dagliga verksamheten.
Företag inom trä- och möbelbranschen verkar ha haft extra lätt att anamma hållbara affärsmodeller och står därför väl förberedda när nu Agenda 2030 rullar i gång på allvar. De 17 globala mål och 169 delmål som FN:s medlemsländer åtagit sig att leva upp till innebär i vissa fall att helt nya affärsmodeller måste till, och i vårt reportage som börjar på sidan 8 visar det sig att flera företag redan arbetar med frågorna sedan en tid tillbaka. De företag som ännu inte kommit i gång med agendans frågor kan räkna med bra stöd från TMF – den branschorganisation som i dagsläget ser ut att ha den tydligaste planen för hur de ska bistå sina medlemmar i det viktiga agendaarbetet. Hållbarhet är också en viktig fråga för Sveriges första riksarkitekt, Helena Bjarnegård, och för Henry Jarlsson, Kinnarps legendariske ledare. Läs intervjuer med dem på sidorna 7 respektive 25.

Peder Edvinsson, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen