Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Familjeklenoder för hela Sverige

Familjeklenoder för hela Sverige

De flesta som får den här tidningen verkar utanför storstadsregionerna, och det är

ingen slump. Hans Sjögren, professorn i ekonomihistoria som intervjuas HÄR, har kommit fram till att det är på landsbygden svenska företag alltid har startats. I de flesta fall beror det på att det är där råvaran finns, men lika ofta på grund av att det är utanför storstäderna som en entreprenör får utrymme att pröva sina idéer utan att ett konservativt etablissemang lägger sig i. Hans Sjögren påpekar även att en ägare ”från bygden” får en arbetsstyrka med en stark lojalitet.

Det är också på landsbygden nya behov i samhället har upptäckts av kluriga entreprenörer. Trä- och möbelindustrin är full av de här entreprenörerna som lyft sin idé från att vara något som försörjer den närmaste familjen till att vara en angelägenhet för hela trakten de verkar i – ibland hela landet och långt utanför Sveriges gränser.

Varför är då inte alla företag familjeföretag? En problematik som är vanlig att lyfta fram är när ett generationsskifte ska till. Av känslomässiga skäl väntar familjeföretag ofta för länge med att ta upp frågan, vilket påverkar företaget negativt. Annika Hall, forskare och författare, har skrivit en bok om det och intervjuas HÄR.

Dessutom har vi besökt Vindelåns snickeri, där arbetet med det förestående generationsskiftet redan pågått ett längre tag – läs mer HÄR.

Peder Edvinsson, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen