Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / En modell för framtiden

En modell för framtiden

Inte bara trä- och möbelindustrin har en utmaning i att hitta framtidens personal, en låg arbetslöshet i landet gör att det överlag är svårt att hitta anställningsbara personer. Sveriges 50 000 företag inom tillverkningsindustrin måste lita till att en halv miljon människor, tio procent av antalet arbetsföra, väljer att arbeta hos dem i stället för att gå till någon annan bransch.

I det här numrets stora reportage har vi besökt kök-, bad- och inredningsföretaget Ballingslöv AB . Företaget växer i takt med ökad orderingång. Men medan det är lätt att skaffa stål och brädor för att bygga ut fabriken är det svårare att hitta folk som ska arbeta i produktionen. Större samverkan mellan utbildningsinstanser och industrin är något som Ballingslöv ser som ett recept för en bättre kompetensförsörjning.

Ytterligare en sak som Ballingslöv är villiga att testa är industrivalidering.

Flera branscher inom tillverkningsindustrin har dragit i gång projekt där behoven av kunskap och kompetens för att arbeta i företagens produktion analyseras och utifrån det utbildas och testas nuvarande och blivande personal. Valideringsmodellerna har tagits fram i samarbete mellan arbetsgivarsidan och fackliga organisationer, och man är överens om att det här arbetssättet ska stärka både industrin i stort och de anställdas position – en modell för framtiden. HÄR reder vi ut vad som gäller för validering inom trä- och möbelindustrin.

Missa inte heller Edsbyns strategiska tips med en ny innovationsmetodik samt Profilen, där före detta Offecct-vd:n Kurt Tingdal nu växlar upp …

Peder Edvinsson, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen