Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Video / Ballingslöv: 90-åringen som vill växa

Ballingslöv: 90-åringen som vill växa

En 90-åring som fortfarande vill växa och utvecklas? Visst är det så. Köks- och badrumsinredaren Ballingslöv har inga ålderskrämpor och letar hela tiden nya vägar att bli större. Och kanske kan industrivalidering bli ett sätt att säkra och tydliggöra framtidens kompetens.

LDåsaBallingslöv är både litet och stort. Själva samhället har bara ungefär 300 invånare. Men företaget med samma namn, som har huvudkontor och produktion på orten, har numera cirka 500 anställda.

– De senaste fem åren har vi vuxit med fler än hundra medarbetare netto, de flesta av dem i produktionen, säger Isabella Wärvik, HR-chef på Ballingslöv AB.

Efterfrågan på Ballingslövs köks- och badrumsinredning ser också ut att hålla i sig, därför är en av frågorna som man brottas med nu och inför framtiden hur man ska hitta rätt arbetskraft och tillräckligt mycket.

Isabella Wärvik visar statistik från pdoduktionen.

Isabella Wärvik visar
statistik från pdoduktionen.

Fokus har under senare år varit att kvickt få in fler ”händer och fötter” genom en enkel och effektiv rekryteringsprocess. Man har internutbildat nyanställda genom kompetenta medarbetare som introducerar och lär upp sina nya arbetskamrater. Men det sker alltid på bekostnad av vad ”läraren” annars skulle ha bidragit med i produktionen.

– Nu har vi kommit till ett läge där vi ser att det finns större möjligheter att hantera kompetensfrågan på ett ännu mer proaktivt, långsiktigt och strukturerat sätt, säger Isabella Wärvik.

– Vi tror till exempel att det finns mer att göra när det gäller att hitta samarbetsformer mellan skolor, näringslivet och TMF. Där kan industrivalidering vara ett värdefullt verktyg, säger hon.

Närmar man sig Ballingslöv från öster ser man företagets logotyp stiga upp ur ett hav av vete. Den 800 meter långa byggnaden växer i takt med produktionsökningen – snart är den ännu längre då bland annat monteringen ska få bättre plats.

Christer Martinsson, internkommunikatör på Ballingslöv.

Christer Martinsson,
internkommunikatör
på Ballingslöv.

– Man kan springa ett riktigt 800-meterslopp från ena änden till den andra, säger Christer Martinsson, internkommunikatör på Ballingslöv, som visar runt i lokalerna.

Alldeles intill ligger Södra stambanan. Just nu är den en begränsande faktor för hur man kan bygga ut, men den var en starkt bidragande orsak till att tillverkningen ligger just här. 1860 var dragningen från Stockholm till Hässleholm klar, Ballingslöv ligger ungefär två mil norr om Hässleholm. Hela järnvägsbygget ned till Malmö med utskeppningshamn mot kontinenten stod klart 1864. Ballingslöv fick dock sin station först i november 1871. När företaget grundades 1929 var det en stor fördel att kunna få gods från underleverantörer direkt in på företagets egna stickspår och möjligheten att samma väg enkelt kunna skicka vidare färdiga produkter norrut till och via Stockholm och söderut via Malmö och övriga världen. Tekniska uppdateringar av banan omöjliggjorde senare ett eget spår och Ballingslöv lade i stället transporter på väg.

Ronnie Treijner arbetar på ytbehandlingens slipavdelning. Han kan bli en av de personer som genomgår industrivalidering om Ballingslöv väljer att göra ett pilotprojekt.

Ronnie Treijner arbetar på ytbehandlingens slipavdelning. Han kan bli en av de personer som genomgår industrivalidering om Ballingslöv väljer att göra
ett pilotprojekt.

I dag, med ett aktivt hållbarhetsarbete, ser Ballingslöv möjligheter att åter hitta en bra lösning för att använda järnvägen för gods till och från fabriken, men också som en effektiv väg till att nå fler personer med rätt kompetens.

– Vi har inga krav, eller ens önskemål, att de som jobbar på företaget ska bosätta sig i byn eller i närheten. Vi letar inte heller aktivt efter arbetskraft i Malmö, Lund, Köpenhamn eller Växjö avseende produktions personal. Men visst, goda kommunikationer öppnar för möjligheten att nå fler kompetenta personer, säger Isabella Wärvik.

Just nu är arbetslösheten låg, inte minst bland personer som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som det finns behov av på Ballingslöv. Men som det ser ut nu kommer det industritekniska programmet på ett närliggande gymnasium i Hässleholm att läggas ned, det kommer hur som helst inte att startas någon ny kurs under utbildningsåret 2019/2020.

Jenny Hansson är utbildad möbelsnickare och arbetar på Ballingslöv som CNC operatör i maskinverkstaden.

Jenny Hansson är
utbildad
möbelsnickare och arbetar på Ballingslöv som CNC operatör i maskinverkstaden.

– Med gemensamma valideringar och certifieringar hos skolor och arbetsplatser skulle – åtminstone på papperet – vägen till en anställning ligga öppen och företagets internutbildningsinsats skulle bli mindre, säger Isabella Wärvik.

Ballingslöv AB är öppna för att genom ett pilotprojekt testa industrivalidering. Ytbehandlingen skulle kunna vara ett bra och avgränsat projekt där man vet att det krävs särskild och hög kompetens.

– Vi är positiva till vad valideringen kan ge Industrisverige och företagen på sikt, utifrån såväl ett rekryterings- som ett kompetensutvecklingsperspektiv. Men det är också viktigt att se på kostnaderna. Ett stort företag med flera hundra anställda ger en mycket stor investering på kort tid om samtliga ska valideras snabbt. Kring det finns en del frågetecken, säger Isabella Wärvik.

– Men efter semestrarna, framåt hösten, kommer vi troligtvis att gå ut med ett erbjudande om att frivilligt få genomgå validering för ytbehandlare.

Samuel Jönsson, samordnare för ytbehandling på Ballingslöv, är en av de medarbetare som kan komma att erbjudas industrivalidering.

Samuel Jönsson, samordnare för ytbehandling på Ballingslöv, är en av de medarbetare som kan komma att erbjudas
industrivalidering.

BALLINGSLÖV
800 METER FABRIK Ballingslöv AB sträcker sig utmed Södra stambanan

800 METER FABRIK
Ballingslöv AB sträcker sig
utmed Södra stambanan

Albin Svenssons skapelse satte standard för inredning

Albin Svensson: Disponenten som 1929 grundade företaget som AB Ballingslövs Träförädling. Det måttsystem med flexibla moduler för kök som man utvecklade kom att utgöra grunden för det som sedermera skulle bli svensk standard.

Ballingslövsandan: En intim och familjär känsla på företaget som man är stolt över – och som medvetet vårdas.

Framtid: Siktet är inställt på stora investeringar för produktionen som skapar förutsättning för fortsatt hållbar tillväxt.

TEXT: STEFAN SKOGMARK FOTO: LARS DAREBERG

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen