Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Ingenjörererna har gjort intåg

Ingenjörererna har gjort intåg

Utvecklingen på det tekniska området går fort, både vad gäller material och maskiner, och de allra flesta är överens om att det är framtiden för branschen. När vi talar om maskiner och robotar handlar det dock inte längre om enskilda verktyg som utför en manöver, utan snarare hela system som ska klara av flera uppgifter. Den här automationen öppnar möjligheter för att snabbt anpassa produktionen till kundernas efterfrågan och kunna producera specialbeställningar i små serier.

I det här numrets (3-2018) reportage har vi rest till Edsbyn i Hälsingland och besökt 120-åriga Edsbyverken. Här har man kommit långt i automatiseringen i sin produktion av bland annat kontorsmöbler. Förutom en högre grad av kundanpassning av produkterna och ett nytt arbetsmönster för de anställda, finns en – än så länge – ganska ovanlig yrkesroll också representerad i fabriken: ingenjören. Edsbyverken arbetar sedan tio år tillbaka med en extern ingenjörsfirma för att få ett extra stöd i automatiseringsprocessen, en lösning som de säger varit en förutsättning i utvecklingen. Reportaget börjar på sidan 12.

Andra företag tar steget att anställa en ingenjör. Under vinjetten Strategiskt (sidan 18) berättar Grythyttan Stålmöbler om hur de gått till väga, där får vi också höra hur KG List funderar kring ingenjörer, automation och framtiden.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen